Nieuws

Taakaccenthouders voor aanpak van dierenmishandeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie houdt het nummer 144 voor melding van dierenmishandeling in de lucht. Bij de nieuwe nationale politie zullen 180 taakacccenthouders belast worden met de bestrijding van dierenmishandeling.

Onderzoeksrapport handhaving dierenmishandeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer het rapport ‘Dierenwelzijn in het vizier’ aangeboden. Het rapport beschrijft de aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland. Het vorige kabinet, Rutte 1, is gestart met een gerichtere aanpak van dierenmishandeling onder meer door de oprichting van de dierenpolitie. Sinds 2011 zijn hiervoor ongeveer 180 agenten opgeleid. In 2011 werden 46.000 meldingen bij de politie geregistreerd, in de eerste helft van 2012 28.000 meldingen. Er lijkt dus sprake van een toename. Op basis van een beperkte steekproef wordt in het rapport geconstateerd dat er bij verder onderzoek van de dierenpolitie in meer dan 60% van de gevallen geen sprake is van mishandeling of verwaarlozing.

Meldnummer 144

Het meldnummer is in november 2011 opengesteld. In de eerste negen maanden dat het meldpunt 144 actief is geweest zijn er ruim 135.000 telefoongesprekken gevoerd die resulteerden in bijna 40.000 meldingen inzake dierenwelzijn. De meldingen werden overdragen voor opvolging aan diverse instanties, waaronder de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De dierenpolitie neemt ongeveer een vijfde van de meldingen voor haar rekening. Het voor die tijd bestaande meldnummer van de Dierenbescherming kreeg op jaarbasis 40.000 telefoontjes waarvan ongeveer 8000 leidden tot een klacht. Sinds de invoering van het meldnummer 144 is het aantal meldingen toegenomen.

Voortzetting beleid

Minister Opstelten meldt in de begeleidende brief dat gezien de resultaten van het meldnummer, 144 zal blijven bestaan. Binnen de nieuwe nationale politie zullen in de zogenaamde Robuuste Basis Teams (RBT’s) in totaal 180 zogenaamde taakaccenthouders belast worden met de aanpak van dierenmishandeling. Dit aantal komt overeen met de tot nu toe opgeleide dieragenten. Het in het voorgaande kabinet gewenste aantal van 500 agenten met deze taak zal dus niet gehaald worden.


(Bron foto: '144 Red een dier')