Menu
Nieuws

Tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) hebben bezien of er voldoende juridische basis is voor een zorgvuldige afweging bij tentoonstellingen met of van genetisch gemodificeerde dieren. Zij komen tot de conclusie dat een aanpassing van de regelgeving niet nodig is.

false