Nieuws

Toezicht op betrouwbare biologische productie in Nederland

Controle-organisatie Skal zag het aantal biologisch geregistreerde bedrijven in 2013 stijgen, maar Skal inspecteurs constateerden tijdens inspecties meer overtredingen dan in voorgaande jaren.

Biologische wetgeving en certificering

Een product, perceel of dier is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende regelgeving. Certificering is gebaseerd op Europese wetgeving. In het bijzonder biologische verordening 834/2007, de bijbehorende uitvoeringsbepalingen in verordening 889/2008 en de importvoorwaarden in verordening 1235/2008. De Nederlandse overheid geeft uitvoering aan de EU-regelgeving door middel van de Landbouwkwaliteitswetgeving. Daarin verwijst ze naar de inhoudelijke eisen van de EU-Verordening en geeft ze Stichting Skal opdracht voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Skal heeft reglementen opgesteld die gaan over zaken die niet beschreven staan in de wetgeving, bijvoorbeeld het proces tot certificering, de tarieven voor certificering, bepaalde door Skal gehanteerde interpretaties, bezwaarprocedures, etcetera.

Biologisch houden van dieren

Voor het biologisch houden van alle diersoorten gelden een aantal basisprincipes. Daarnaast gelden er per diersoort afzonderlijke voorwaarden. Basispricipes zijn onder andere:

  • Herkomst van dieren: Aangekochte dieren moeten biologisch zijn;
  • Huisvestingseisen en weidegang/uitloop: Stallen, weides en uitlopen moeten zo ingericht worden dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gedragen;
  • Diervoeding: dieren moeten biologisch voer krijgen; voer moet GMO vrij geproduceerd zijn en mag geen antibiotica en medicinale stoffen bevatten;
  • Gezondheidszorg: er moet voor sterke rassen gekozen worden die geschikt zijn voor de biologische landbouw;
  • Toepassen ingrepen: staarten couperen, tanden knippen, snavels kappen of toucheren enzovoort mogen niet. Wel éénmalig ontheffing mogelijk voor het onthoornen van runderen en geiten

Inspecties Skal in 2013

Zoals te lezen is in het Skal Jaarverslag 2013 is het aantal biologisch geregistreerde bedrijven in 2013 gestegen naar 3601. Al deze bedrijven staan onder toezicht van Skal. Skal heeft in 2013 4878 inspecties uitgevoerd. De inspecties laten zien dat het overgrote deel van de bio-bedrijven ook in 2013 voldeed aan de wettelijke voorschriften. Deze bedrijven zagen hun certificaat verlengd. Er waren 372 nieuw aangemelde bedrijven die hun eerste bio-certificaat ontvingen. Het aantal ernstige en fatale afwijkingen met bijbehorende sancties was in 2013 wel hoger dan voorgaande jaren. De inspecteurs constateerden in totaal 687 ernstige afwijkingen en 70 fatale afwijkingen. In 2012 werden 411 ernstige en 19 fatale afwijkingen geconstateerd. Het relatief hoge aantal fatale afwijkingen in 2013 is te verklaren door de fatale afwijkingen die zijn geschreven bij 27 rundveehouders die niet voldeden aan de welzijnsvoorwaarden voor het aanbinden van vee in de wintermaanden.


(Bron foto: Skal)