Nieuws

Traditionele schuilstal niet voor alle paarden ideaal?

Toegang tot een schuilplaats is voor gedomesticeerde paarden belangrijk onder extreme weersomstandigheden. Dit blijkt uit een recent onderzoek verricht aan de Michigan State University (USA).

Observaties

Tijdens het onderzoek is het schuilgedrag van meer dan vijftig paarden gedurende een jaar geobserveerd. Hierbij is gekeken hoe vaak de dieren zich in of rondom de schuilstal bevonden. De observaties, in totaal bijna 9000, zijn onder verschillende weersomstandigheden uitgevoerd.

Schuilplaats

Paarden zoeken het vaakst schuilgelegenheid, of gebruiken de schuilplaats als windbreker gedurende koud, winderig en regenachtig weer. Ook bij zeer warm en zonnig weer neemt het gebruik van schuilgelegenheid toe. Hierbij werd wel een raseffect waargenomen. Koudbloedige rassen bleken vooral onder warme omstandigheden een schuilplaats te zoeken terwijl Arabieren juist beschutting zochten tijdens koude weersomstandigheden. 

Goed uitzicht belangrijk

De onderzoekers Heleski en Murtazashvili namen ook waar dat een deel van de paarden niet in de stal maar naast de stal beschutting zochten. Dit kan veroorzaakt zijn door de aanwezigheid van andere paarden in de schuilgelegenheid. De onderzoekers achten het echter ook mogelijk dat beschutting zoeken naast een stal, het paard een beter uitzicht op de omgeving biedt. Dit kan voor een vluchtdier zoals het paard belangrijk zijn. Ze bevelen daarom aan nog eens kritisch te kijken naar het ontwerp van de traditionele schuilstal met aan drie zijden dichte wanden. Een ontwerp met meerdere uitkijkopeningen sluit mogelijk beter aan bij de behoeften van het paard. Een dergelijk ontwerp is waarschijnlijk ook koeler in de zomer.


(Bron foto: Levende Have)