Nieuws

Transport heeft effect op prestaties sportpaard

Het transport voorafgaand aan een draf- of renwedstrijd heeft invloed op de prestaties van het paard, zo blijkt uit Italiaans onderzoek. Het wordt aanbevolen om minimaal 4 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op de wedstrijdlocatie.

Verschillende transportlengtes

In het Journal of Veterinary Behavior van januari 2012 is het onderzoek gepubliceerd van Allessandro Tateo et al. Hij vergeleek het effect van een transport van 50 km (ongeveer 1 uur) met een transportafstand van 200 km (ongeveer 3 uur) op een groep van 12 sportpaarden die gewend zijn aan regelmatig vervoer. Hij keek daarbij naar fysiologische parameters voorafgaand aan het transport, op het moment van inladen, uitladen, en 2 en 4 uur na het transport. Ook het gedrag werd op deze momenten geobserveerd, naast continue gedragsmonitoring gedurende het transport en de 4 uur na het transport. Tijdens het transport hadden de paarden geen toegang tot voedsel of water.

Hoger stressniveau na transport

Het onderzoek toont aan dat paarden na transport een hoger stressniveau hebben dan de controlegroep die niet getransporteerd werd, ongeacht de lengte van het transport. Na een korte reis is het stressniveau echter hoger dan na een lange reis. Tijdens een langere reis hebben de paarden tijd zich aan te passen aan de nieuwe situatie - het reizen - en dalen de hartslag en concentratie cortisol (stresshormoon) in het bloed weer enigszins. Na transport besteden de paarden vooral tijd aan eten, en in het geval van de lange reis ook aan drinken. Pas twee tot vier uur na het transport neemt de aandacht voor de nieuwe omgeving toe, wat zich uit in rondsnuffelen, spel en rusten.

Langere herstelperiode

Hieruit concludeert Tateo dat een paard minimaal 2 uur nodig heeft om zich te herstellen van het transport. Het is aannemelijk dat een te korte herstelperiode effect zal hebben op de prestaties van het paard in de wedstrijd. Rekening houdend met de opwarmtijd is het daarom aan te bevelen, vooral na een lange reis, om minimaal 4 uur voor aanvang van een wedstrijd aanwezig te zijn op de locatie, adviseert Tateo. Het direct aanbieden van voedsel en water vergemakkelijkt de aanpassing aan de nieuwe omgeving na transport.

In Italië, het thuisland van de onderzoekers, geldt de regel dat sportpaarden minimaal drie uur voorafgaand aan een race aanwezig moeten zijn op de wedstrijdlocatie. Een uur voor aanvang van de race moet het paard beginnen met de opwarming. Dit betekent dat een paard twee uur na transport begint aan de opwarming. Dat kan te vroeg zijn, en kan daardoor negatieve effecten hebben op de prestaties, meent Tateo.

De Nederlandse situatie

In Nederland moeten paarden minimaal anderhalf uur van tevoren op het wedstrijdterrein aanwezig zijn. In EC Regulation 1/2005 heeft de Europese Gemeenschap tevens regels vastgelegd over transport van dieren voor commerciële doeleinden over afstanden van meer dan 50 km. In de paardensport - vooral in de hobbymatige sfeer - vallen veel transportbewegingen van paarden hier niet onder. Dit transport is vaak korter en/of wordt door de eigenaar zelf uitgevoerd. Meer informatie over de regelgeving rond draf- en rensport in Nederland is te vinden bij de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport (NDR).


(Bron foto: Shutterstock)