Nieuws

Twee gemeenten starten met een pilot voor een chipplicht katten

Samenvatting
  • Regio
    Amsterdam, Alphen aan den Rijn
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren, Katten, Chipplicht
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
In de lokale, regionale en landelijke politiek wordt al enige tijd gesproken over een verplicht systeem voor identificatie en registratie van katten. Dit jaar start een pilot in gemeenten Amsterdam en Alphen aan den Rijn naar de invoering van een lokale chipplicht voor katten. De komende maanden worden benut om het pilotplan af te ronden en voor de gemeenten om de nodige aanpassingen te maken in de APV.

Dit is te lezen in een brief Minister Schouten begin februari 2021 naar de Kamer stuurde. Ook stuurde ze maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 'Quick scan MKBA - Identificeren en registreren van katten' mee.

Pilot chipplicht katten

In de Tweede Kamer is er steeds meer draagvlak voor een (gemeentelijke) chipplicht voor katten. Een wettelijke plicht zou in een keer alle 355 gemeenten in de chipplicht faciliteren, net zoals dat voor de honden geldt. In 2017 hebben 35 gemeenten de Tweede Kamer al verzocht het chippen verplicht te stellen. Minister Schouten heeft in 2019 toegezegd toegezegd een pilot te starten met een aantal gemeenten, om ervaring op te doen met een lokale chipplicht en de impact van de chipplicht op de hereniging van vermiste katten met hun baasjes, de opvangkosten voor katten en op de overlast van zwerfkatten. In 2020 heeft ze hiertoe meerdere gesprekken gevoerd met gemeenten. De gemeenten Amsterdam en Alphen aan den Rijn zijn de gemeenten die de pilot gaan uitvoeren. De komende maanden zullen worden benut om het pilotplan af te ronden en voor de gemeenten om de nodige aanpassingen te maken in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Maatschappelijke kosten-baten analyse

De MKBA brengt in kaart welke kosten en baten er zijn van het verplicht chippen van katten en waar die terecht komen. In de MKBA is uitgegaan van een scenario waarbij 50% van de gemeenten het chippen van katten verplicht stelt, en een scenario waarbij alle gemeenten dat doen. Uit de MKBA is gebleken dat het invoeren van een chipplicht meer baten oplevert dan kosten, waarbij het de eigenaren van de katten zijn die hoofdzakelijk de kosten en de baten dragen. De baten hierbij zijn de (snellere) hereniging van de kat met de eigenaar en de kosten van het chippen en registreren. Ook de gemeenten hebben baten, omdat de opvangkosten en kosten voor ritten van de dierenambulances zullen afnemen. De MKBA suggereert dat de effecten op overlast, predatie en volksgezondheid beperkt zijn, maar deze effecten zijn niet gewaardeerd in de MKBA door een gebrek aan data.

Het invoeren van I&R kat heeft landelijk een groter positief maatschappelijk effect dan de invoering van I&R kat in 50 procent van de gemeenten. Dit komt omdat een deel van de effecten niet naar rato aanwezig is wanneer maar een deel van de gemeenten I&R invoert. Dit komt doordat de problematiek niet bij de gemeentegrenzen ophoudt. Het effect is dus verhoudingsgewijs minder groot wanneer niet alle gemeenten deelnemen.

De uitkomsten van de MKBA zullen verder worden betrokken in de reactie van minister Schouten op de zienswijze die de RDA momenteel uitvoert over lokale mogelijkheden voor dierenwelzijnsbeleid.

(Bron foto: Kat buiten (©Naomi Ruis))

Publicaties

(4)

Links

(4)
Gezamenlijke persreactie op gemeentelijke chipplicht pilot voor katten: “We gaan er het beste van maken!”, bericht KNMVD, februari 2021 Waar blijft de landelijke chipplicht voor katten? Bericht Dibevo, februari 2021 Minister informeert Tweede Kamer over voortgang welzijn gezelschapsdieren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2020 Komt er ook een chipplicht voor de kat? Nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, juni 2020