Nieuws

Tweede Kamer: plan van aanpak voor kalf bij koe

Het kabinet moet binnen een half jaar met een plan komen om kalfjes in de melkveehouderij langer bij de moederkoe te laten. Nu wordt het kalf meestal direct na de geboorte weggehaald.

Een Kamermeerderheid heeft afgelopen week ingestemd met een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) om een plan van aanpak te presenteren om kalfjes voortaan voor een bepaalde tijd bij de moederkoe te houden. Thieme: “De landbouw zou natuurlijke processen moeten respecteren, ook in het geval van de melkveehouderij. Het welzijn van dieren zal moeten prevaleren boven marginale inkomensvoordelen van de industrie.” De kamermeerderheid bestond uit PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS, PVV, Groep Kuzu/Öztürk en het lid Klein.

Scheiden koe en kalf

Het aanhouden van een zoogperiode is voor de ontwikkeling van het kalf en het welzijn van de moeder gunstig. Echter, in de melkveehouderij worden de meeste kalveren direct na of binnen enkele uren na de geboorte van hun moeder gescheiden. Dit gebeurt om besmetting en overdracht van ziektes te voorkomen, en omdat alles wat het kalf drinkt niet verkocht kan worden en dus als economisch verlies wordt gezien. Over de natuurlijke speenleeftijd van rundvee lopen de meningen nogal uiteen. Het kan variëren van 7-11 maanden of tot zelfs na de geboorte van het volgende kalf. In een natuurlijke kudde blijft het kalf in principe bij de kudde.

(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)