Nieuws

Tweede Kamer stemt in met verbod op fokken van nertsen

De Tweede Kamer heeft zich gisteren uitgesproken voor een verbod op de nertsenhouderij. De bedrijven krijgen tot 2024 de tijd om af te bouwen.

Slepende kwestie

Een meerderheid van SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV stemde vóór het wetsvoorstel. ChristenUnie, SGP, CDA, VVD en PVV-dissidenten Hernandez en Kortenoeven stemden tegen. De SP en PvdA werken al jaren aan het verbod en hebben hiertoe een initiatiefvoorstel wet verbod pelsdierenhouderij ingediend. De Eerste Kamer wees in 2006 een verbod op de nertsenfokkerij nog af, omdat het verbod te snel ingevoerd zou moeten worden. Daarom is de eerder voorgestelde overgangsperiode van 2018 aangepast tot 2024. Als ook de Eerste Kamer na de zomer instemt met een verbod, zullen de Nederlandse nertsenfokkers vanaf 2024 hun deuren moeten sluiten.

Dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren lanceerde eerder deze week een charmeoffensief voor de nerts, en gaat daarmee door tot het fokverbod definief is aangenomen.

Welzijn pelsdieren

Tot voor kort werden in Nederland drie diersoorten gehouden voor de bontproductie: nertsen, vossen en chinchilla's. In Nederland is het niet meer toegestaan vossen en chinchilla's te fokken voor bont. Deze dieren konden nog tot uiterlijk 1 april 2008 worden gehouden. Het verbod op het fokken van vossen- en chinchilla's werd destijds ingesteld op basis van het optreden van ernstige welzijnsproblemen bij deze dieren. Welzijnsproblemen in de nertsenhouderij zijn onder meer terug te voeren naar management (te vroeg spenen, onvoldoende foerageergedrag, rantsoenering in de winter, hoge uitval pups) en inrichting van de huisvesting (onvoldoende verrijking, afwijkende sociale omstandigheden, hittestress).

Tegenstanders van het verbod wijzen erop dat de omstandigheden voor nertsen in landen waar geen fokverbod is, veel slechter zijn en dat de nertsen het in Nederland relatief goed hebben.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)