Nieuws

UDV 2018 Landelijke Onderwijsdag 'De plek van de veehouderij in Nederland'

Op 21 november 2018 vond de jaarlijkse UDV landelijke onderwijsdag plaats. Dit jaar was het thema 'De plek van de veehouderij in Nederland.' Deelnemers konden nieuwe kennis en inspiratie opdoen in twee algemene presentaties en drie workshoprondes.

Dit jaar vond de landelijke Onderwijsdag plaats op Zonnewende in Boxtel. Dit is georganiseerd door het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier (OVP Dier). Ook was een bezoek aan de nabijgelegen Herenboerderij mogelijk.

Kennisdoorstroming

De dag begon met een welkomstwoord van organisatoren Cor Duim en Jeroen Nolles van het OVP Dier. Onderwijs vernieuwt continu, en dit is ook te zien in de diversiteit van de achtergronden van de deelnemers. Er waren niet alleen docenten en onderzoekers, maar ook andere betrokkenen bij het onderwijs aanwezig. Hierna volgde een presentatie van Eric Douma (voorzitter van Privon en vice voorzitter van LTO Noord) over kennisdoorstroming: Onderwijs en bedrijfsleven samen aan de lat. Hij gaf aan dat de varkenssector volop in ontwikkeling is, evenals opleidingen en onderwijsmateriaal in de varkenssector. Er vindt een nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats. Hij zou ook graag zien dat meer studenten kiezen voor de varkenssector.

Herenboeren

Geert van der Veer, voorzitter van stichting Herenboeren NL presenteerde het vernieuwende Herenboeren concept. Een community van circa 200 huishoudens brengt eigen vermogen in, doet een wekelijkse bijdrage en runnen met hulp van een 'Herenboer' op deze manier samen een boerderij, die circulair is. Zo lopen bijvoorbeeld de kippen in de boomgaard en gaat het restafval naar de varkens. Het concept slaat landelijk aan. Van der Veer is bezig een herenboeren boer opleiding te ontwikkelen om op meerdere plekken in Nederland het Herenboerderij-concept ook vorm te geven. Een boer die kennis heeft van alle vakgebieden, de samenhang ziet en talent voor ondernemen. Voor de geïnteresseerden was in alle workshoprondes een mogelijkheid tot een rondleiding op de Herenboerderij in Boxtel.

Farmwalk, varkens of veenweiden

Na de eerste koffie was het tijd voor de eerste workshoprondes. Men kon kiezen uit een virtuele farmwalk door Nieuw Nederlands Weiden van Bert Philipsen, een presentatie van Erik Stegink over innovaties op zijn bedrijf en het imago van de varkenshouderij, of Veenweiden Innovaties, van Youri Egas, dat ging over leren hoe je met de uitdagende specifieke grondsoort veen om gaat, welke innovaties zijn mogelijk? Samen leren door experimenteren. De geïnteresseerde kon ook een flyer mee nemen over de aankondiging van de nieuwe syllabus beweiding, onderdeel van het WURKS-project (Wageningen University & Research Knowledge Share). Deze kennis zal vanaf januari binnen Groen Kennisnet worden ontsloten in het nieuwe dossier beweiding.

Diergezondheid, -welzijn en landschap als verdienmodel

Na een uitgebreide lunch, waarin tegelijk voldoende ruimte was voor netwerken, haastten de deelnemers zich naar de tweede en derde workshopronde. In de tweede ronde was er keuze uit een presentatie van Frits van der Schans over het vast lopen van de huidige vorm van veehouderij en de toekomst die hij ziet in kringlooplandbouw. Michel de Haan gaf een workshop over de positie van de Nederlandse melkveehouderij wereldwijd. Welke factoren beïnvloeden elkaar? Annet Velthuis zette de deelnemers aan het denken bij haar presentatie over resistentie en antibioticumgebruik in de veehouderij. Wat zijn resistente bacteriën, waar en hoeveel komen ze in Nederland voor, wat is de reden dat antibioticumgebruik in Nederland beperkt wordt?

De derde workshopronde had men de keuze uit een presentatie van Marko Ruis over stressvrij omgaan met de koe, voeding van droogstaande koeien door Aukje Geurtsen met uitleg over hoe goede voeding gezondheidsproblemen in de lactatie kan voorkomen, of mooi landschap van Hans de Haan. De Haan lichtte toe hoe een concept als LandVanWaarde de melkveehouder een oplossing biedt om natuur, landschap en biodiversiteit op een reële manier als pijler te gebruiken in de bedrijfsvoering.

Na een geslaagde leerzame dag was er nog ruimte voor een hapje en een drankje, ervaringen uitwisselen en netwerken.

Presentaties van de eerdere Onderwijsdagen kun je terugvinden in het dossier UDV Onderwijsdagen Veehouderij