Nieuws

Ultraviolet A licht als remedie tegen verenpikken

Kunstlicht dat ook ultraviolet licht uitstraalt kan bijdragen aan het tegengaan van verenpikken bij leghennen. Het is dan wel van belang dat de omgeving in beginsel voldoende rijk is, dat wil zeggen voldoende prikkels en mogelijkheden tot natuurlijk gedrag biedt. Dit is vooral te bereiken aan de hand van goed strooisel- en voermanagement.

Verenpikken groot probleem in de praktijk

Verenpikken is één van de grootste problemen in de commerciële leghennenhouderij. Van verenpikken is bekend dat het vaak te herleiden is naar een arme omgeving met weinig prikkels en mogelijkheden tot het uiten van natuurlijk gedrag. Hierdoor gaan de dieren naar elkaar pikken. Om de schade door verenpikken te verminderen worden nu de snavels van leghennen behandeld. Uit het oogpunt van dierenwelzijn zijn snavelbehandelingen als ingreep niet meer gewenst. Het is in de toekomst zelfs verboden.

Effect van UVA licht op verenpikken

Wageningen UR Livestock Research onderzocht of kunstlicht dat ook ultraviolet A (UVA) licht uitstraalt tot een vermindering in dit ongewenste verenpikken kan leiden. Het principe is dat kippen met toevoeging van UVA licht, aanwezig in daglicht, meer details zien in de omgeving. Soortgenoten worden dan ook beter herkend. De resultaten zijn hoopgevend. Regelmatig werd meer bodempikken en minder zacht verenpikken waargenomen. Echter, in sommige situaties werd verenpikken juist gestimuleerd. Hier werd een verband gezien met een kale omgeving, en het niet (tijdig) verstrekken van strooisel.

Vervolgonderzoek is nodig voor een definitieve stap naar het op de markt brengen van een aangepaste lamp, met name vanwege de samenhang andere omgevingsfactoren zoals strooisel en (structuur van) voeding.

Het onderzoek is gefinancierd door Philips Lighting, en de legpluimveesector via het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)