Nieuws

Vaker listeriose bij melkgeiten

Bij meerdere melkgeitenbedrijven stelde de Gezondheidsdienst voor Dieren dit voorjaar besmetting met listeriose vast, een besmettelijke bacteriële aandoening. Bron voor de besmetting kan slecht geconserveerd kuilvoer zijn. Voermengwagens lijken een rol te spelen bij verspreiding.

Listeriose is een infectieziekte die door Listeria-bacteriën wordt veroorzaakt. Er zijn twee ziekmakende soorten: Listeria monocytogenes en Listeria ivanovii. Beide soorten zijn aanwezig in de grond en kunnen zich in verontreinigde en slecht geconserveerde kuil vermeerderen. Bij melkgeiten kan de bacterie hersenontsteking, plotselinge sterfte of bloedvergiftiging veroorzaken.

Vakblad Geitenhouderij besteedt in het artikel 'Listeriose: diagnostiek, brontracering en preventie zijn essentieel' ruim aandacht aan deze infectieziekte. De neurologische verschijnselen die ontstaan door hersenontsteking zijn divers: zo kunnen geiten verlammingsverschijnselen in het aangezicht vertonen, niet meer in de benen komen, niet meer eten of drinken of rondjes draaien met de kop of trillen.

Neurologische afwijkingen

Omdat er meerdere oorzaken kunnen zijn van neurologische afwijkingen, is het van belang pathologisch onderzoek te laten uitvoeren. En als het om listeriose gaat, is het van belang de bron van de infectie te achterhalen. Dit voorjaar stelde de Gezondheidsdienst voor Dieren op meerdere bedrijven een listeriosa-besmetting vast, schrijft het vakblad. Soms ging het om een enkel dier dat besmet was, maar regelmatig waren er problemen op grotere schaal. Het gebruik van de voermengwagen zou er een rol in kunnen spelen. Met deze voertechniek kun je kuilvoer goed verdelen. Wanneer het voer besmet is met de Listeria-bacterie, betekent dit dat verschillende dieren zo blootgesteld worden aan de bacterie.

Besmettingsbron

De ziekte is lastig aan te pakken omdat de bacterie ongevoelig is voor veel antibiotica. Daarom is het belangrijk de bron van besmetting op te sporen. Het vakblad benadrukt het belang van een goede conservering van ruwvoer. Zorg bovendien dat het voer, water en stro  niet vervuild raken met mest. Omdat Listeria een zoönose is, mensen kunnen er ook ziek van worden, is er een meldingsplicht voor deze ziekte.

(Bron foto: Pixabay)