Nieuws

Varken als landschapsontwikkelaar

Op vrijdag 30 september vond het symposium "Het varken als landschapsontwikkelaar" plaats. Het was de afsluiting van het gelijknamige praktijknetwerk, waarin is gezocht naar mogelijkheden om tamme varkens te gebruiken om het landschap te verrijken en verbeteren.

Praktijknetwerk 'Varken als landschapsontwikkelaar'

Nelleke Meersma en Adriaan Antonis van de Ouwendorperhoeve waren de hoofdaanvragers van dit netwerkproject; een initiatief om kennis en inzicht te vergaren of en hoe varkens kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap. Had het in aanvang nog een vraagteken achter de naam, allengs werd duidelijk dat gedomesticeerde, gehoede dieren wel degelijk de natuurwaarde kunnen vergroten.

Eindsymposium en boek

De bijeenkomst werd geopend met een leuk en informatief animatie filmpje over het varken Bente. Er kwamen verscheidene sprekers aan bod. Enerzijds werden de mogelijkheden van de inzet van varkens in landschapsbeheer toegelicht, anderzijds werd ingegaan op de aandachtspunten, zoals wetgeving en risico’s op ziektes. Een uitgebreid verslag over de sprekers en de onderwerpen van de dag is te vinden op de website van de Bonte Bentheimer vereniging. Van het project en eindsymposium is ook een fraai boek verschenen: 'Het varken als landschapsontwikkelaar'. Dit boek is te bestellen via de website van Ouwendorperhoeve.


(Bron foto: SZH)