Nieuws

Varkens nemen emoties over van hokgenoten

Varkens hebben een simpele vorm van empathie waarbij ze emoties overnemen van hokgenoten. Door rekening te houden met deze 'emotionele besmetting' kan het welzijn van varkens worden verbeterd.

Dat stelt Inonge Reimert die op 4 juli jl. promoveerde aan de Wageningen Universiteit.

Effect van groepsgenoten

In de intensieve veehouderij kunnen varkens acute angst of stress ervaren tijdens de standaard uitgevoerde handelingen zoals castratie, staart couperen, mengen met onbekende varkens, en verplaatsen. Naast acute stress kunnen varkens ook last hebben van chronische stress door beperkingen in hun omgeving. Door de afwezigheid van goed substraat, zoals stro en zaagsel, zijn varkens bijvoorbeeld niet in staat om voor hen belangrijke gedragingen, zoals wroeten en kauwen, uit te voeren. Als varkens gevoelig zijn voor de stress van hun groepsgenoten, dan kan dat overslaan op de hele groep varkens met negatieve consequenties voor hun welzijn, gezondheid en productiviteit als gevolg. Aan de andere kant, als varkens gevoelig zijn voor positieve emotionele uitingen van hun groepsgenoten dan kan dat een positieve uitwerking hebben op de hele groep.

Seeking Sociable Swine

Inonge Reimert heeft onderzocht in welke mate sociale processen het welzijn van varkens en hun emoties kunnen beïnvloeden. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het project Seeking Sociable Swine, wat weer onder onder het NWO programma ‘Waardering van dierwelzijn’ valt. Het project is een samenwerking tussen Wageningen University, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Institute for Pig Genetics (IPG). Het doel is om sociale interacties tussen varkens te verbeteren door sociaal genetische effecten in het fokprogramma mee te nemen en om de implicaties van deze nieuwe selectiemethode voor varkensgedrag en welzijn te onderzoeken. Daarbij worden varkenshouders, industrie, burgers en dierwelzijnsorganisaties betrokken in het onderzoek.

Empathie bij varkens?

Volgens Reimert geeft haar onderzoek praktische aanknopingspunten om de stress van varkens te verminderen. Haar resultaten suggeren dat zowel een nieuwe ‘sociale’ fokmethode als een verrijkte omgeving angst en stress in varkens kunnen verlagen en dat het toepassen van beide waarschijnlijk het beste is voor het welzijn, de gezondheid en de productiviteit van varkens. Bij de nieuwe fokmethode worden varkens gefokt op hun 'erfelijk effect op de groei van hun groepsgenoten'. Varkens met een hogere 'Social Breeding Value' blijken minder snel gestrest zijn.

Reimert vond ook aanwijzingen voor het bestaan van emotional contagion (emotionele besmetting) en social support in varkens. Varkens zouden dus mogelijk de groei, maar ook de gezondheid en het welzijn van hun groepsgenoten kunnen beïnvloeden via hun emotionele reacties. Dit betekent dat varkens inderdaad gevoelig zijn voor de stress van hun groepsgenoten, maar ook positief beinvloed kunnen worden.(Bron foto: Sociable Swine)