Nieuws

Varkens op niveau in plateaustallen

In plateaustallen, varkensstallen met twee verblijfsniveaus, hebben varkens niet alleen 25 tot 40% meer leefruimte, er is ook ruimte voor hokverrijking. Varkens maken gretig gebruik van die extra ruimte.

Een plateaustal is een stal met twee verblijfsniveaus: een op de begane grond en een op een vehoogd plateau. De varkens kunnen het plateau op lopen via een trap. Met de plateaustallen kun je het welzijn van varkens verbeteren. Het Varkensinnovatiecentrum (VIC Sterksel) heeft op woensdag 17 mei 2017 een nieuwe plateauafdeling geopend die aan alle systeemeisen van Plateau 2.0 voldoet. In die stallen zijn de plateaus opklapbaar zodat je ze makkelijker schoon kunt maken.

Vergroot leefoppervlak

De eerste plateaustallen werden vijftien jaar geleden, in 2002 ontwikkeld. Het idee van die plateaustallen was dat je zo op een betaalbare manier het leefoppervlak van varkens kunt vergroten. Varkenshouders zouden zo in kunnen spelen op de naar verwachting in te voeren eisen om zware vleesvarkens minstens 1 m² hokoppervlak te bieden. Bovendien heb je ruimte voor het aanbieden van hokverrijkingen: een dichte vloer, wroetbak of ander bodemmateriaal.

Varkens blijken gretig gebruik te maken van het plateau, zo blijkt uit publicaties over deze stallen. Gemiddeld 95% van de varkens en biggen komen op het plateau, schrijft VIC Sterksel in een bericht van mei 2017. Het plateau zorgt voor een gevarieerder microklimaat in de stal. Op het plateau is het wat warmer. En als varkens verkoeling zoeken, kunnen ze onder het plateau liggen. Hoewel onderzoek geen aanwijzingen geeft dat technische resultaten van een varkenshouderijbedrijf verbeteren, zijn er wel aanwijzingen voor een beter welzijn. Zo is er minder agressie en staartbijten komt minder voor.

Plateau 2.0

Vanaf de eerste ervaringen in 2002 is er veel praktijkkennis opgedaan in samenwerking tussen overheid, Dierenbescherming, onderzoek en praktijkbedrijven. Na evaluaties zijn er verbeteringen gekomen die geresulteerd hebben in de Systeemomschrijving Plateau 2.0. Die systeembeschrijving laat zien aan welke eisen een plateaustal moet voldoen. Zo moet het plateau minstens 90 cm boven de grond liggen en minimaal 1,5 meter lang zijn. De loopplank moet minstens 60 cm breed zijn en de hellingshoek is niet meer dan 30°. En 40% van het vloeroppervlak moet op de begane grond liggen.

De extra ruimte die je per varken creëert is relatief goedkoop, meldde vakblad Pig Business in 2012 in het artikel 'Dierenwelzijn op een hoger niveau'. VIC Sterksel beraamt de kosten voor een plateau voor vleesvarkens circa 100-200 euro per m² en voor biggen circa 50-100 euro per m². De Dierenbescherming waardeert de plateaustal volgens het 'Beter leven'-keur met een ster.

(Bron foto: Still uit YouTube-video)