Nieuws

Varkenssterfte door nitrietvergiftiging

Door het drinken van vervuild drinkwater kunnen varkens nitrietvergiftiging oplopen. Na opname krijgen varkens snel zuurstoftekort wat kan leiden tot coma en snelle sterfte. Varkenshouders moeten daarom alert zijn op mogelijke nitrietbesmetting.

Bacteriën kunnen nitriet vormen door de omzetting van nitraat. Het is een tussenproduct in het denitrificatieproces waarbij nitraat omgezet wordt in stikstofgas. Wanneer nitriet wordt opgenomen in het bloed van dieren, kan dit tot ernstige vergiftigingsverschijnselen leiden. Nitriet bindt zich aan rode bloedcellen zodat een zuurstoftekort ontstaat. Bij varkens kan dit heel snel leiden tot coma en sterfte. De Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) kreeg afgelopen periode enkele keren te maken met een nitrietvergiftiging, meldt vakblad 'Management&Techniek' in het artikel 'Nitriet, het onzichtbare gif'.

Stilstaand water

De vraag is waar zo'n nitrietvergiftiging vandaan komt. Hoe krijgen varkens nitriet binnen? In veel gevallen blijkt het om een besmetting via het drinkwater te gaan. Stilstaand water kan hoge gehaltes aan nitriet bevatten. Het product ontstaat bij een bacteriële verontreiniging van het water. Zo bleek op een bedrijf - waar pas gespeende biggen door nitrietvergiftiging stierven - dat leidingen niet goed waren schoongespoeld. Nadat de biggen in een stal kwamen, die enkele maanden had leeggestaan, vertoonden ze heel snel symptomen van nitrietvergiftiging.

Luchtwassers

Luchtwassers kunnen ook voor problemen zorgen. Het spuiwater van biologische luchtwassers kan hoge gehalten aan nitriet bevatten. Komen varkens in aanraking met dit water, dan ontstaan vergiftigingen. Dat was bij een bedrijf het geval waar de voorraadtank met spuiwater was overgelopen in een ton met regenwater die gebruikt werd voor de drinkwatervoorziening van zeugen in een kraamstal.

Installatiefouten van luchtwassers kunnen ook voor problemen zorgen, bijvoorbeeld door lekkage van het nitrietrijke spuiwater. Zo was er een bedrijf waar een terugslagklep verkeerd geplaatst is. Het gevaar van de nitrietvergiftiging door luchtwassers is al langer bekend. de Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren publiceerde al eerder over het gevaar van lekkende luchtwassers. Het blijft voor varkenshouders belangrijk alert te blijven, is het devies van vakblad Management&Techniek.

(Bron foto: Shutterstock)