Nieuws

Varkensvleesketen zoekt toegevoegde waarde

Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument. Supermarkten en andere afnemers spelen hierin een belangrijke rol. Dat is kort gezegd het toekomstperspectief van de varkensvleesketen richting 2020.

Behoeften consument leidend

Het toekomstperspectief staat in een advies van de Werkgroep varkensvleesketen dat door staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar de Tweede Kamer gestuurd is. De behoeften van consument en retail zijn leidend, stelt de Werkgroep. Het gaat daarbij vooral om smaak, beleving, gezondheid, gemak, dierenwelzijn en daarna om aspecten die minder goed communiceerbaar zijn richting de consument zoals ruimte voor dieren/ hokoppervlakte, milieu, carbonfootprint en verantwoord geproduceerde veevoergrondstoffen.

Nieuwe ketensamenwerking

De Nederlandse varkensketen moet zich richten op de behoeften van de Noordwest-Europese consument. Dat vereist een duurzame productie en een sterkere integratie van de bedrijven in de keten. Winst kan alleen worden gehaald als beter op de consumentenmarkt wordt aangesloten. Dit vraagt andere houderijsystemen bij de varkenshouders, een logistiek in de keten die is ingericht op gedifferentieerde productstromen en ander uitgangsmateriaal dat beter aansluit bij wijzigende productieomstandigheden. Retail en de vleesverwerkende bedrijven zijn de ketenregisseurs.

Export

De biggenexport moet zich richten op de Duitse markt. De markt voor varkens en varkensvlees in Denemarken, Duitsland en Nederland zal steeds verder integreren.


(Bron foto: Rijksoverheid)