Nieuws

Veehouders kunnen met app dierenwelzijn scoren

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Technologie
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
In België hebben Boerenbond en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) samen de app 'Dierenwelzijn scan' ontwikkeld. Veehouders geven via hun smartphone antwoorden op een aantal vragen, waarna ze van ILVO een rapport ontvangen over de dierenwelzijnscore voor hun bedrijf.

App 'Dierenwelzijn scan'

De app legt veehouders een aantal wetenschappelijk onderbouwde vragen voor over het welzijn van hun dieren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen diersoorten en bedrijfstakken. De app is beschikbaar voor melkvee, varkens en pluimvee. Wat bijvoorbeeld varkens betreft, zijn er aparte vragen voor zeugen, biggen en vleesvarkens. Eind juni komt de app ook voor vleesvee beschikbaar. De vragen die gesteld worden gaan over diergerichte indicatoren zoals het gedrag en de gezondheid van dieren, maar ook over omgevingsfactoren.

Als veehouders de resulaten doorsturen naar ILVO ontvangen ze een rapport over hoe goed ze scoren op dierenwelzijn. Ze krijgen ook informatie over mogelijke risicofactoren. Met hun bedrijfsdierenarts of -adviseur kunnen ze vervolgens bespreken welke maatregelen nodig zijn. Door de vragen na verloop van tijd te herhalen kan gericht aan verbetering worden gewerkt.

Blije dieren, blije boer

Bij de lancering van het actieplan ‘Blije dieren, blije boer’ kondigde Boerenbond al aan dat ze zou investeren in een handige app om dierenwelzijn te evalueren. Boerenbond verwacht dat deze aanpak tot interessante inzichten leidt, die op hun beurt een stimulans zijn voor het dierenwelzijn in de veehouderij. Op een schaal van 0 tot 100 procent worden de prestaties per indicator weergegegeven. Een welzijnsradar geeft in kleur een overzicht van de resultaten op bedrijfsniveau. Zodra er voldoende veehouders de app gebruiken, kunnen resultaten anoniem vergeleken worden met die van andere bedrijven. Deze benchmarking is alleen voor Boerenbond-leden beschikbaar.

De app 'Dierenwelzijn scan' is gratis te downloaden via de App Store (voor iPhone) en Google Play (voor Android).

(Bron foto: Blije dieren, blije boer_Boerenbond)