Nieuws

Veel huisdieren afgestaan aan kinderboerderijen

Jaarlijks worden er veel dieren aangeboden aan kinderboerderijen. Veel eigenaren lijken zich niet te realiseren wat er allemaal komt kijken bij het houden een huisdier.

Dit blijkt uit een studentenonderzoek begeleid door het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de Faculteit Diergeneeskunde. In ongeveer 60% van de gevallen wordt hiervoor toestemming gevraagd door de eigenaren. De overige 40% wordt zonder toestemming achtergelaten.

Veel dieren aangeboden

Tijdens het onderzoek werden ruim 400 kinderboerderijen benaderd met een schriftelijke enquête. Hiervan werd iets meer dan 40% geretourneerd. Deze kinderboerderijen gaven aan jaarlijks ruim 12.000 zoogdieren (waarvan de helft konijnen en een kwart cavia’s), ruim 6.500 vogels (waarvan bijna de helft kippen), 150 vissen, bijna 300 reptielen (driekwart schildpadden) en enkele tientallen amfibieën met of zonder toestemming van de kinderboerderijen binnen te krijgen. Jaarlijks worden er ook ruim 9.000 aangeboden dieren niet aangenomen. Naast de wat ‘gewonere’ kleindieren zoals konijnen, hamsters, cavia’s en kippen worden ook paarden en runderen en exotische dieren aangeboden waaronder krokodilachtigen, stinkdieren en prairiehondjes.

Onnadenkendheid eigenaren

Eigenaren die hun dieren afstaan geven in bijna 40% van de gevallen gezondheidsproblemen van henzelf op als reden. Andere vaker genoemde redenen zijn onder meer tijds- of interessegebrek en overlast voor de buurt. Volgens de kinderboerderijen zelf zijn de belangrijkste oorzaken voor het grote aantal afgestane dieren onkunde en onnadenkendheid van de eigenaren. Dit blijkt ook wel uit de piek in het aanbod van de afgestane dieren rond de zomervakantie maar ook aan het aanbod van bijvoorbeeld ‘paaskuikentjes’.

Regelmatig welzijnsproblemen

Bij de afgestane dieren worden de nodige problemen met dierenwelzijn en diergezondheid geconstateerd. De kinderboerderijen melden dat er regelmatig konijnen met gedragsproblemen (onder meer agressie) worden aangeboden. Ook worden er regelmatig gebitsproblemen en overgewicht geconstateerd. Bij de cavia’s komt schurft voor en bij de kippen luizen. Aangeboden dieren vertonen ook regelmatig tekenen van slechte verzorging of verwaarlozing.


(Bron foto: Wikimedia)