Nieuws

Veel steun voor convenant weidegang

Vijftig organisaties, direct of indirect betrokken bij de melkveehouderij, ondertekenden afgelopen maandag het Convenant Weidegang. Het Convenant is bedoeld om de toename van het aantal gedurende het hele jaar op stal gehouden koeien te stoppen.

Melkkoe icoon Nederlands landschap

Organisaties van melkveehouders, zuivelondernemingen, winkelketens,maatschappelijke organisaties, natuurbeschermingsorganisaties, overheid, onderwijs en wetenschap zijn de ondertekenaars van het Convenant Weidegang. Doel is om minstens het huidige niveau van weidegang te handhaven en zo mogelijk weidegang te stimuleren bij bedrijven waar dit afgenomen is. In het convenant wordt gesteld dat weidegang bepalend is voor het Nederlands landschap. Koeien in de wei maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft. Weidegang levert een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien en daarmee het dierenwelzijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De ondertekenaars geven aan dat het stimuleren van weidegang een verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen in en bij de melkveesector. Van organisaties van melkveehouders wordt verwacht dat zij weidegang actief onder de aandacht brengen van melkveehouders en afnemers. Zuivelondernemingen kunnen melkveehouders financieel ondersteunen of bijvoorbeeld weidemelk als een herkenbaar product op de markt brengen. Ook van winkelketens en andere verkopers van zuivelproducten wordt een actieve inzet voor de verkoop van weidemelkproducten verwacht. Maatschappelijk organisaties moeten zich inzetten voor bewustwording van de consument. Van wetenschap en onderwijs wordt vooral verwacht dat kennisoverdracht op dit vlak gestimuleerd wordt. De overheid zou een deel van het innovatiebudget moeten inzetten ten behoeve van weidegang. Ook zou de overheid moeten stimuleren dat weidegang onderdeel wordt van het EU landbouwbeleid.

NAJK en Dutch Dairymen Board ondertekenen niet

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft het convenant niet ondertekend. De organisatie vindt weidegang van groot belang maar de ambities van het convenant veel te mager. Ook de Dutch Dairymen Board (DDB) vindt weidegang belangrijk voor de sector. De organisatie stelt echter dat in het convenant wel harde eisen worden gesteld aan de melkveebedrijven maar dat de eisen voor de overige partijen veel vrijblijvender zijn. In tegenstelling tot melkveehouders kunnen de andere partijen zonder extra inspanningen en kosten voldoen aan het gestelde in het convenant aldus DDB. Ook vindt de DDB dat er te weinig aandacht is voor de goede redenen die veehouders kunnen hebben om melkvee op te stallen zoals efficiënter graslandbeheer, beperking mineralenuitstoot en kosteneffectiviteit.(Bron foto: Covenant Weidegang)