Nieuws

Veel welzijnsproblemen bij transport paarden over lange afstand

Langeafstandstransport van paarden zorgt voor veel dierenwelzijnsproblemen. EU-regelgeving met betrekking tot diertransport zou dierenwelzijn tijdens transport moeten waarborgen, maar deze regels worden onvoldoende gehandhaafd.

Dit was de voornaamste conclusie van een door de Britse veterinaire organisatie ‘BEVA’ en de Europese veterinaire organisatie  ‘FVE’ georganiseerde bijeenkomst in Brussel.

Omvang transport paarden over lange afstand

Jaarlijks worden er in de EU ruim 125.000 slachtpaarden over lange afstand getransporteerd. Ongeveer 70% is langer dan 8 uur onderweg, ruim 30% meer dan 24 uur. De meeste paarden worden vanuit Polen, Roemenie en Spanje naar Italië vervoerd. De helft van de Europese paardenvleesconsumptie vindt plaats in Italië. Consumenten daar hebben een voorkeur voor in het land geproduceerde producten. Slachten in Italië zorgt ervoor dat het paardenvlees het label ‘Made in Italy’ krijgt. Een andere reden voor de omvangrijke transportstroom richting Italië is de aanwezigheid van gespecialiseerde abattoirs.

Transport slachtpaarden en dierenwelzijn

Bij de FVE/BEVA bijeenkomst kwam naar voren dat waarborgen van een voldoende watervoorziening tijdens het transport een groot knelpunt is. Veel transportmiddelen voldoen niet aan de EU-regelgeving. Omdat het winstgevend is om meer dieren dan is toegestaan te laden gebeurt dit ook. Dit verhoogt de kans op verwondingen maar ook ziekten als gevolg van extra stress. Langdurige transporten leiden ook tot uitputting bij de dieren. De organisatie Animals’ Angels International meldde dat in 2009 bij inspecties door de overheid in Italië  44% van de geïnspecteerde transporten niet aan de richtlijnen voldeed.

Aanpak problemen bij transport

Dierenbeschermingsorganisaties zoals Animals’ Angels zijn van mening dat langeafstandstransport van paarden verboden moet worden. Zelfs bij volgens de regelgeving goed uitgevoerd transport zijn de welzijnsrisico’s onaanvaardbaar groot. Dit komt voor een deel omdat externe factoren zoals wegwerkzaamheden, oponthoud aan de grens, extreme weerscondities niet of moeilijk te voorzien zijn.

Andere partijen tijdens de bijeenkomst in Brussel waren van mening dat verbetering van de handhaving van de bestaande regelgeving al een enorme vooruitgang zou betekenen. Inspecterende dierenartsen zouden hun recht om transporten te verbieden, stil te zetten en de paarden af te laden en het euthanaseren van zieke en gewonde dieren vaker moeten uitoefenen. Slachthuizen zouden paarden die in slechte conditie arriveren consequent moeten weigeren. Hierdoor zouden ‘slechte’ transporteurs uitgeschakeld worden.

Identificatie en registratie

Verplichte identificatie en registratie van alle paarden met behulp van microchips zal bijdragen aan het traceren van misstanden en daarbij betrokken partijen. De Oostenrijkse transportinspecteur dr Rabitsch toonde aan dat meer inspecties in zijn regio het aantal transporten wat niet aan de eisen voldeed heeft doen dalen. Tegelijkertijd constateerde hij dat door het strengere handhavingsbeleid transporten ook via andere regio’s zijn gaan plaatsvinden. Een uniforme Europese aanpak is dus noodzakelijk.  (Bron foto: World Horse Welfare)