Nieuws

Veel winst mogelijk bij visonvriendelijke gemalen

Een aanzienlijk deel van de gemalen veroorzaakt schade en sterfte onder de uittrekkende schieraal en andere passerende vissen.

Het vakblad Visionair besteedt aandacht aan onderzoek naar de schade die gemalen toebrengen aan vis en de effecten van viswering en -geleiding. Gemalen vormen vooral een probleem voor de ‘obligaat migrerende schieraal’. ‘Met de circa 4.000 gemalen in Nederland is de problematiek van gemalen voor aal omvangrijk.’

Beheerplan Aal

Visionair noemt het behalen van de doelstellingen uit het Nederlands Beheerplan Aal als een van de redenen waarom viswering en –geleiding zo belangrijk is. Ook wordt verwezen naar regels in internationaal verband: ‘De doelstelling uit de Europese Aalverordening om 40% van de oorspronkelijke uittrek van de schieraal (volwassen aal) te laten uittrekken richting de Atlantische oceaan, kent een aantal hardnekkige knelpunten’.

In het onderzoek zijn diverse typen viswering en –geleiding onderzocht om deze knelpunten op te heffen. Deze ingrepen zijn volgens Visionair, samen met bypasses, goede alternatieven. Grootschalige optimalisatie van gemaalpompen voor vispassage is op korte termijn niet realiseerbaar. Conclusie uit het onderzoek is dat alle geteste systemen innovatief zijn.

Fuiken blijven goed alternatief

Geen van de systemen heeft een 100 procent effectief resultaat bereikt, maar het onderzoek wordt een waardevolle bron van informatie gevonden voor waterschappen en systeemleveranciers. Ook het project Paling over de Dijk kan gebruik maken van de opgedane kennis met geleiding van paling bij gemalen. Zolang gemalen nog niet visvriendelijk zijn en bypasses nog niet goed functioneren, is een tijdelijke maatregel als het opvangen van schieraal voor gemalen in fuiken een goed alternatief.

Onderzochte systemen visgeleiding

Visionair stelt dat het effect van fuiken mogelijk effectiever wordt als deze op slimme wijze worden gecombineerd met een visgeleidingssysteem. De onderzochte systemen zijn: Fijnrooster, FishTrack, Stroboscooplampen, Infrasound en FVES (‘Flow Velocity Enhancement Systeem’). In het vakblad wordt uitgelegd hoe de systemen technisch werken en wat hun effectiviteit is gelet op de overlevingskansen van passerende vis. Ook wordt stilgestaan bij de effectiviteit van bypasses en de problemen waar men tegenaan loopt met deze alternatieve routes rondom een gemaalcomplex.


(Bron foto: Wikimedia, UserCaseman)