Menu
Nieuws

Verbeteren dierenwelzijn paardenhouderij

In de brochure ‘Paardenhouderijen vergeleken: out of the box’ worden de traditionele en nieuwe paardenhouderijsystemen beschreven en vergeleken. De brochure beoogt paardenhouders te informeren en inspireren om zo te werken aan een duurzame toekomst van de paardenhouderij in Nederland.

false

false

false

false