Nieuws

Verbeteren dierenwelzijn paardenhouderij

In de brochure ‘Paardenhouderijen vergeleken: out of the box’ worden de traditionele en nieuwe paardenhouderijsystemen beschreven en vergeleken. De brochure beoogt paardenhouders te informeren en inspireren om zo te werken aan een duurzame toekomst van de paardenhouderij in Nederland.

Duurzaam ondernemen

Net als in de veehouderij zijn ook in de paardenhouderij trends richting duurzame houderij te zien. Huisvesting van paarden is daar een onderdeel van. In Nederland worden paarden traditioneel vooral gehouden in individuele huisvesting. Vaak worden ze wel in groepen opgefokt. Deze traditionele manier heeft beperkingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en landschappelijke beleving. In de afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe paardenhouderijsystemen op de markt gekomen, zoals de ‘Hit actief stal’ (bewegingsstal) en ‘Paddockparadijs’. Deze nieuwe systemen claimen duurzamer te zijn, waarbij het welzijn van de paarden voorop staat.

Houderijsystemen vergeleken

De net uitgekomen brochure ‘Paardenhouderijen vergeleken: out of the box’ van Wageningen UR Livestock Research, belicht duurzaamheidsaspecten in de paardenhouderij. De brochure is bedoeld voor ondernemers in de hippische sector die plannen hebben om een bedrijf te (ver)bouwen. Ook voor beleidsmedewerkers die vergunningen voor paardenbedrijven verlenen is deze brochure een bron van informatie.

Het laat zien welke alternatieve houderijsystemen in de hippische sector ontwikkeld zijn en worden, zonder volledig te willen zijn. De informatie is bedoeld om kennis te delen. De onderzoekers beschrijven in heldere taal op welke duurzaamheidsaspecten een bepaald innovatief systeem beter scoort dan een traditioneel systeem en op welke terreinen concessies worden gedaan. Daarbij worden de systemen vergeleken op vier thema’s: dierenwelzijn en gezondheid, investerings- en exploitatiekosten, landschappelijke en maatschappelijke inpassing, en mest en milieu.

Ontwikkelingen in de paardensector

Op verzoek van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), heeft de paardensector zelf 12 richtlijnen opgesteld waaraan zij zich op het gebied van dierenwelzijn moet gaan houden. Ondernemers in de paardensector zijn volop aan het innoveren om aan deze richtlijnen te voldoen. Zij ontwikkelen samen met wetenschappers momenteel veel initiatieven voor een verbetering van dierenwelzijn en duurzaamheid in de paardenhouderij. De brochure ‘Paardenhouderijen vergeleken: out of the box’ is daarbij een uitstekend startpunt.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)