Nieuws

Verbeteren dierenwelzijn via marktwerking: rol overheid

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gaat de rol van de overheid bij verbetering van dierenwelzijn via marktwerking nader analyseren. Ze komt hiervoor voor de zomer van 2016 met de zienswijze Dierenwelzijn te koop!

Winstgevend Welzijn

De Nederlandse veehouderij moet omschakelen van bulkproductie voor de wereldmarkt naar merkproductie met hoger dierenwelzijn voor de Europese markt. Dat zegt de RDA in haar eerdere zienswijze Winstgevend Welzijn (2012). De Nederlandse veehouderij kan en moet koploper zijn op het gebied van duurzaamheid, inclusief dierenwelzijn. Dat vereist samenwerking van boer tot en met supermarkt en het bedienen van andere markten. Die markten zijn de consumenten die meer willen betalen voor meer dierenwelzijn en de ondernemers in het buitenland die op zoek zijn naar kennis en innovatieve veehouderijconcepten. Dáár ligt de toekomst voor de Nederlandse veehouderij, en de consument is daar één van de belangrijke drijvende krachten achter.

Rol van de overheid

Sinds het verschijnen van ‘Winstgevend welzijn’ zijn er nog steeds veel vragen over wat een overheid, in concrete zin, wel en niet doet c.q. kan doen bij vergroting van dierenwelzijn via marktwerking. Het verder uitwerken en concretiseren van de rol, taak en instrumenten van de overheid, naast en in interactie met die van andere actoren in de waardeketen, is wat de RDA, in navolging van haar eerdere zienswijze, nu op zich neemt. Om deze reden zal de RDA voor de zienswijze ‘Dierenwelzijn te koop’ concrete praktijkvoorbeelden als startpunt nemen voor haar analyse en reflectie. Een aantal recente ontwikkelingen geeft bovendien aanleiding tot een kritische reflectie op de rol van de overheid bij verbetering van dierenwelzijn via marktwerking: de economische crisis, de ontwikkelingen rond Kip van morgen en de aanhoudende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijnsissues die zich bij de consument onvoldoende vertaalt in het vaker, bewust, kiezen van diervriendelijker geproduceerd voedsel.

Van landbouw- naar een voedselbeleid

Het kabinet wil graag van een landbouw- naar een voedselbeleid. Dat betekent dat met uiteenlopende belangen, de samenhang tussen productie en consumptie, en de veranderde machtsverhoudingen rekening wordt gehouden. De vraag is hoe specifiek de verbetering van dierenwelzijn via marktwerking, een plaats kan krijgen in dit nieuwe beleid en wat de rol van de overheid hierbij is, c.q. kan zijn. Op basis van een reflectie op deze hoofdvraag, zal de RDA voor de zomer van 2016 de zienswijze aanbieden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

(Bron foto: Marko Ruis)