Nieuws

Verbeteren welzijn melkvee leidt tot minder medicijnen

Het beperken van medicijnen bij melkvee moet beginnen met het creëren van een omgeving die bij de koe past. Aan de koe kun je zien of dat het geval is. Door planmatig op die bevindingen te reageren en de bedrijfsvoering aan te passen, kan winst geboekt worden. Dat meldt Wageningen UR Livestock Research in V-Focus.

Welzijns- en gezondheidsplan

In een Europees project op biologische melkveebedrijven worden welzijn en gedrag van koeien gescoord. Door de resultaten samen met management- en gezondheidskengetallen te verwerken in een bedrijfsspecifiek welzijns- en gezondheidsplan, kan het medicijngebruik verminderen doordat koeien beter gezond blijven.

Duurzaam bedrijfsmanagement

Dierenwelzijn moet leidend zijn in de bedrijfsvoering. Goede leefomstandigheden en preventie spelen daarbij een grote rol:

  • Keuze voor een ras/kruising dat past bij het bedrijf; gezond en robuust;
  • Evenwichtige voeding en voldoende mineralen en vitaminen;
  • Huisvesting passend bij het dier;
  • Voorkomen ziekten (gesloten bedrijf, geen dieren aankopen).