Nieuws

Verbetering van identificatie en registratie van paarden

Sinds 1 juli 2009 is er in de Europese Unie (EU) regelgeving voor de identificatie en registratie van paardachtigen. Hiertoe zijn een paardenpaspoort en een chip verplicht. Verbeteringen zijn nodig om het paardenpaspoort fraudebestendig te maken.

Staatssecretaris Dijksma (EZ) beschrijft in een kamerbrief de actuele stand van zaken ten aanzien van het paardenpaspoort. Ook reageert zij op het artikel 'NVWA alert op illegale import en export van paarden'.

Paardenpaspoort

Identificatie en Registratie (I&R) van levende dieren - vooral landbouwhuisdieren - is een Europese verplichting. Deze geldt voor dieren op veehouderijbedrijven én voor dieren die hobbymatig worden gehouden. Voor paarden geldt dat alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) voorzien moeten zijn van een paardenpaspoort en een chip. De uitgifte van het paspoort wordt geregistreerd in een landelijke centrale databank. Paarden met een paspoort van voor juli 2009 kunnen in plaats van een chip ook beschikken over een DNA profiel, dat opgenomen is in het paspoort. Verder moeten de paspoorten voorzien zijn van een medicijnenverklaring, waaruit opgemaakt kan worden of het dier bestemd is voor de slacht. Buitenlandse paarden die geboren zijn voor 1 juli 2009 hebben voldoende aan een paspoort met ingetekend en beschreven signalement in plaats van een chip of DNA-profiel.

Export van paarden

Wie een paard koopt en het dier wil exporteren, moet een exportcertificaat hebben. Een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) keurt het paard en geeft zo’n certificaat af als het dier gezond is en een geldig paspoort heeft. Paarden moeten in het bezit zijn van een paspoort, zodat altijd de identiteit van het dier kan worden vastgesteld. Exportcertificering vanaf paardenmarkten is alleen toegestaan wanneer een markt beschikt over een door de NVWA goedgekeurd protocol.

Gebleken is dat er de laatste tijd regelmatig paarden zonder verplichte exportcertificering worden uitgevoerd. Deze dieren zijn meestal afkomstig van paardenmarkten. De NVWA controleert de komende tijd streng op de illegale export van paarden en maakt direct proces verbaal op bij constatering van illegale export of import. Verder is de terugkoppeling van informatie van geslachte paarden aan de centrale databank verstevigd. Wat betreft de exportcertificering is de NVWA recent over gegaan op het vastleggen van de exportcertificaten in het Europese TRACES systeem. Hierin worden verplaatsingen van goederen en dieren tussen de lidstaten elektronisch vastgelegd.

Verbetering I&R paarden in Europa

Ook op Europees niveau zijn er stappen gezet ter verbetering van I&R van paarden. Hiervoor is een nieuwe verordening tot stand gekomen welke op 1 januari 2016 in werking treedt. Belangrijke verbeteringen zijn het fraudebestendig maken van het paspoort en de verplichting voor de lidstaten om een centrale databank voor paarden in te richten. In Nederland is al een centrale databank aanwezig. Deze zal verder uitgebreid worden met gegevens waaruit blijkt of een paard nog voor de slacht voor humane consumptie mag worden aangeboden. De behandelingen met diergeneesmiddelen zal niet alleen in het paspoort worden geregistreerd, maar ook zal in de centrale databank worden vastgelegd dat het paard in die gevallen niet meer geschikt is voor humane consumptie.

Eveneens worden er eisen gesteld aan de uitgifte van paardenpaspoorten en de registratie van de paarden bij verplaatsingen tussen de verschillende lidstaten en naar derde landen. In 2015 zal de verdere implementatie van de nieuwe Europese Verordening in Nederland gerealiseerd worden.


(Bron foto: Bokt Wiki)