Nieuws

Verbod wilde dieren in circussen dichterbij in Engeland

De Britse overheid heeft een wetsvoorstel ingediend bij het parlement dat het gebruik en tentoonstellen van wilde dieren in rondreizende circussen verbiedt. Het verbod moet ingaan op 1 december 2015.

Wetsvoorstel

De al langer lopende parlementaire discussie in Groot Brittannië over wilde dieren in circussen heeft geleid tot een wetsvoorstel van de Britse overheid om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. De beoogde wet is geldig voor Engeland en Wales en zou moeten ingaan per 1 december 2015. Ieder gebruik van wilde dieren in circussen is volgens het voorstel verboden, dieren mogen niet mee doen aan voorstellingen maar ook niet meelopen in parades of tentoongesteld worden op het circusterrein.

Waarom dit verbod?

In het wetsvoorstel zijn de redenen voor het verbod te lezen. Uiteindelijk komt het neer op vier argumenten:

  • Voor de ‘circusbeleving’ van de toeschouwer is het gebruik van wilde dieren niet noodzakelijk;
  • Wilde dieren zijn niet van nature geschikt voor het circus en kunnen lijden omdat ze niet in staat zijn hun aangeboren natuurlijk gedrag te vertonen;
  • De intrinsieke waarde van dieren betekent ook dat hun wilde aard gerespecteerd moet worden en dat zij ook als wilde dieren behandeld moeten worden;

Handhaving in Groot Brittannië

De wetgever geeft in de toelichting aan dat het voor de handhaving van de wet gemakkelijker zou zijn wanneer deze in het heel Groot Brittannië zou gelden. Zowel de Schotse regering als de regering van Wales moeten de wet echter nog apart behandelen.


(Bron foto: Martin Lacey, Wikimedia)