Menu
Nieuws

Verdere toename van het aandeel duurzame stallen

Het aandeel gerealiseerde duurzame stallen bedroeg op 1 januari 2015 in totaal ruim 11%. Tussen de sectoren zijn er verschillen. Dit blijkt uit de zevende monitoringsrapportage met peildatum 1 januari 2013.

false