Menu
Nieuws

Verduurzaming varkens- en pluimveestallen op koers

De pluimveehouderij en de varkenshouderij hebben de beleidsdoelstelling van 5% integraal duurzame stallen, te realiseren in 2011, bereikt. De melkveehouderijsector blijft tot nu toe achter.

false

false

false

Links

(2)