Nieuws

Vergeten vispassages

Hoe meer dammen, dijken, sluizen en stuwen we bouwen, hoe moeilijker het wordt voor de vissen. Er zijn technische oplossingen, maar er is niet genoeg aandacht voor vismigratie.

In 2015 zijn er over de hele wereld al 45.000 dammen met een hoogte van tenminste 15 meter gebouwd. Die dammen hebben invloed op de visstand omdat het de vismigratie belemmert. De biodiversiteit van de rivier gaat er op achteruit. Sinds de jaren zeventig is de zoetwaterbiodiversiteit met 76% achteruit gegaan, schrijft vakblad Visionair in september 2015. Het vakblad besteedt in vier artikelen aandacht aan dit probleem.

Waterkrachtcentrales

Waterkrachtcentrales zorgen voor een probleem, zo is te lezen in het artikel 'Groene energie met een rouwrand'. Sportvisserij Nederland is kritisch over de plannen voor een waterkrachtcentrale bij Borgharen omdat het de vismigratie belemmert. Onderzoeker Jörg Schneider van de Bürogemeinschaft Für Fisch- & Gewässerökologische Studien maakt berekeningen over het effect van waterkrachtcentrales.

Zo heeft hij aangetoond dat in het riviertje de Sieg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, na 30 kilometer de helft van de zalmpopulatie sterft. Thijs Belgers van Sportvisserij Limburg vindt dat te veel vissen sterven bij de passage van waterkrachtcentrales: ‘Als windmolens net zoveel vogels uit de lucht zouden zwiepen als er vissen sneuvelen in waterkrachtcentrales, dan zou Nederland op zijn achterste benen staan,’ zegt hij in het vakblad.

Gemalen

Een ander probleem zijn de meer dan 4000 gemalen in de Nederlandse watergangen. Ze liggen niet allemaal op vismigratieroutes, maar een deel wel. Visveilige oplossingen zijn vaak duur. Toch kun je als waterschap wat doen, zo is te lezen in het artikel ‘Stapsgewijs naar visveilige gemalen’. Waterschap Brabantse Delta, die bijna 200 gemalen beheert, heeft voor gemalen die op vismigratieroutes liggen een stappenplan ontwikkeld.

Terreinbeheerders

Dat ook terreinbeheerders meer aandacht voor vismigratie zouden moeten hebben, lees je in het artikel ‘Vogels versus vissen’. Met het doel de weidevogelpopulatie te bevorderen en vernatting te realiseren, sluiten terreinbeheerders veel watersystemen af. De beheerders hebben vaak natuurdoelen geformuleerd voor soorten als grutto, kievit en tureluur maar niet voor vis. Met weidevogelsubsidies bouwen ze dammetjes die voorzien zijn van polderpompen. Subsidie voor de kostbare vispassages ontbreekt vaak. Dat het ook anders kan laat het Drentse Waterschap Hunze en Aa zien. Het geeft de visgemeenschap een zelfde prioriteit als weide- en watervogels, reptielen en amfibieën.

De problemen met de vismigratie is een wereldwijd probleem. Daarom kwamen beheerders eind juni 2015 naar Groningen voor de internationale conferentie Fish Passage 2015. Het vakblad maakte hiervan een verslag in het artikel ‘Fish Passage 2015’.

(Bron foto: Pixabay)