Nieuws

Verlengen levensduur melkvee: management rond afkalven cruciaal

Verlengen van de levensduur van melkvee is voor de melkveehouderij van groot belang. In een overzichtsartikel schetsen wetenschappers het cruciale belang van het management van koeien rond het afkalven voor het bereiken van een langere levensduur.

Verminderen vervangingspercentage

Verlengen van de levensduur van melkkoeien door het verminderen van het vervangingspercentage resulteert in een langer productief leven en een hogere levensproductie. Verlengen van de levensduur leidt echter niet alleen tot een beter inkomen voor de melkveehouder, maar ook tot beter dierenwelzijn en een hogere voerefficiëntie. De voornaamste oorzaken voor een hoog vervangingspercentage van melkvee zijn op dit moment vruchtbaarheidsproblemen, uierontsteking en kreupelheid. Deze gezondheidsproblemen treden vooral op aan het begin van de lactatie en zijn toe te schrijven aan de metabole stress die koeien in deze periode ondervinden.

Metabole stress

Metabole stress aan het begin van de lactatie is het gevolg van de snel stijgende hoeveelheid energie en voedingsstoffen die voor melkproductie beschikbaar komt en het onvermogen van de koe om adequaat op deze stijging te reageren. Rond het afkalven bestaat er een complexe wisselwerking tussen verschillende biologische processen, zoals de start van de lactatie, een snellere stofwisseling, oxidatieve stress, verminderde afweer, veranderingen in ontstekingsmechanismen en regulering van de eetlust. Hoewel de kennis over deze wisselwerkingen snel toeneemt, zijn de onderlinge interacties tussen de verschillende biologische processen complex en nog niet volledig in kaart gebracht.

Afkalfmanagement verbeteren

Voor het bereiken van een langere levensduur is het management van koeien rond het afkalven cruciaal. Experts van Wageningen UR pleiten, samen met Duitse, Italiaanse en Zwitserse collega’s, daarom voor een betere samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines om de complexe interacties rond het afkalven beter in kaart te brengen. Hiermee kunnen samen met veehouders, dierenartsen, nutritionisten en andere erfbetreders succesvolle maatregelen ontwikkeld worden. Maatregelen op het gebied van voeding en management kunnen de koe ondersteunen bij de start van een nieuwe lactatie.


(Bron foto: Shutterstock)