Nieuws

Verminderen voetzoollaesies bij vleeskuikens

Het probleem van voetzoollaesies bij vleeskuikens hangt in belangrijke mate samen met het management. Dit werd nogmaals benadrukt tijdens een themamiddag vleeskuikens, begin mei.

Themamiddag voetzoollaesies

Tijdens de middag, georganiseerd door Wageningen UR Livestock Research, waren er diverse lezingen. Arjan van Dijk (PPE) vertelde het een en ander over de huidige en toekomstige regelgeving voor vleeskuikens. In de vleeskuikenrichtlijn zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van voetzoollaeasies. Minder laesies betekent dat de hokbezetting omhoog mag. Willem Dekker, praktiserend vleeskuikenhouder in Denemarken, hield een verhaal over de Deense aanpak en de Deense regelgeving met betrekking tot voetzoollaesies. Deze regelgeving is daar al sinds 2004 van kracht.

Relatief veel ernstige voetzoollaesies

Voetzoollaesies hebben een negatieve invloed op het welzijn van vleeskuikens, maar ook op de productkwaliteit, en performance van de vleeskuikens. Ingrid de Jong (Wageningen UR Livestock Research) ging in op de huidige stand van zaken in Nederland met betrekking tot voetzoollaesies. Voetzoollaesies komen relatief veel voor. Bij een onderzoek waarbij 386 koppels vleeskuikens werden onderzocht en beoordeeld, bleek dat bij ruim 38% van de koppels ernstige laesies voorkomen. Jan van Harn, eveneens van Wageningen UR Livestock Research, vertelde over de mogelijkheden om voetzoollaesies te voorkomen. Voetzoollaesies hangen vooral samen met de kwaliteit van het strooisel. Te nat strooisel is slecht voor de kwaliteit van de voetzolen. Verder zijn er seizoens- en raseffecten.

Waaier praktische tips

Wageningen UR Livestock Research heeft een waaier met praktische tips voor vleeskuikenhouders gemaakt om voetzoollaesies te herkennen en te voorkomen. De tips zijn gebaseerd op onderzoek, ervaringen van vleeskuikenhouders en informatie uit het buitenland. Alle Nederlandse vleeskuikenhouders hebben deze waaier inmiddels via het PPE ontvangen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)