Nieuws

Vernieuwd stalboekje pluimvee

Het stalboekje voor de pluimveehouderij, dat informatie bevat over kruiden en natuurlijke producten, is in 2015 al aangevuld en aangepast voor toepassing in de gangbare pluivmeehouderij. De nieuwe versie van 2017 is geactualiseerd op basis van de nieuwste informatie.

In de stalboekjes voor de veehouderij staan richtlijnen om het vee gezond te houden met hulp van kruiden en andere natuurlijke producten. Met natuurlijke middelen kun je de weerstand van dieren verhogen of dierziekten voorkomen. De stalboekjes voor de veehouderij geven informatie over de middelen die je kunt gebruiken.

Natuurproducten

De boekjes zijn onwikkeld voor de biologische veehouderij en later aangepast voor de gangbare veehouderij. Er zijn stalboekjes voor verschillende sectoren. In het vernieuwde stalboekje voor de pluimveehouder vind je informatie over het groeiend aanbod van kruiden- en andere natuurproducten. De toepassing van deze producten, met name vluchtige oliën met bijvoorbeeld carvacrol, is sinds het verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaars sterk toegenomen.

Antibiotica

Het streven is om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn belangrijk, maar je kunt meer doen. Je kunt ook natuurlijke middelen inzetten om de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Of je kunt ze inzetten om de ernst van de ziekte te verminderen. De stalboekjes geven nadere informatie. Welke producten zijn er? Hoe werken ze?

Het vernieuwde stalboekje pluimveehouderij is digitaal beschikbaar. De recente stalboekjes voor pluimvee, melkvee, varkens, vleeskaveren vind je in het dossier Natuurlijk gezond.

(Bron foto: Shutterstock)