Nieuws

Verrijkt hok stimuleert het geheugen van varkens

Varkens met meer afleiding in de stal hebben een beter werkgeheugen, omdat hun hersenactiviteit wordt gestimuleerd. Langdurige stress als gevolg van een omgeving zonder afleiding heeft juist een negatief effect op het geheugen.

Effect huisvesting op geheugen varkens

In een proef werd het effect van huisvesting van varkens op hun cognitieve capaciteiten bepaald. Cognitieve capaciteiten hebben te maken met de mate waarin kennis en informatie opgenomen en verwerkt worden. In de proef - uitgevoerd door Liesbeth Bolhuis, verbonden aan de Wageningen Universiteit - werd het geheugen van 32 varkens in 30 sessies bepaald, waarbij vier van in totaal zestien emmers varkensvoer bevatten. De helft van de varkens kwam uit standaard hokken met weinig afleiding, de andere helft kwam uit zogeheten verrijkte hokken, met meer ruimte, zaagsel en takken. Uit de test bleek dat alle varkens steeds succesvoller werden bij het kiezen van de juiste emmers met voer. Echter, de varkens uit een verrijkte omgeving gingen binnen een sessie minder vaak terug naar emmers (met voer) die ze al bezocht hadden, en ze vonden de emmers met voer sneller. Hun werkgeheugen was beter.

Verrijkte omgeving welzijnsverhogend

Bolhuis concludeert dat de cognitieve ontwikkeling van varkens wordt beperkt in gangbare hokken. Varkens ervaren een omgeving zonder afleiding als stressvol, en langdurige stress heeft een negatief effect op het geheugen. Een verrijkte omgeving voor varkens kan hun welzijn verhogen, aldus Bolhuis. Haar studie maakt deel uit van een onderzoek naar het optimaliseren van opgroeicondities van varkens om hun sociale ontwikkeling, welzijn en gezondheid te bevorderen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Links

(7)