Menu
Nieuws

Verstrekken van schriftelijke informatie aan kopers van vissen

Op 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren - onderdeel van de Wet dieren - in werking getreden. Een onderdeel van dit besluit is dat een bedrijfsmatig houder van huisdieren bij verkoop of aflevering schriftelijke informatie over het dier meegeeft.

false

(1)