Nieuws

Verzekeraars scoren nog laag op dierenwelzijn

Een aantal ideële organisaties waaronder De Dierenbescherming, Oxfam Novib en Amnesty International heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer opgesteld. Hierop kan de consument zien welke verzekeraar het meest duurzame beleid heeft.

Dierenwelzijn één van de aspecten

Nadat op initiatief van een aantal, voornamelijk ideële organisaties, de Eerlijke Bankwijzer is opgezet, kunnen consumenten nu informatie vinden over welke verzekeraars het meest duurzame beleggingsbeleid voeren. Hiervoor is door Amnesty International, Oxfam Novib, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en Pax Christi de Eerlijke Verzekeringswijzer opgezet. Dierenwelzijn is één van de thema’s waarop het beleggingsbeleid beoordeeld wordt. Andere thema’s zijn onder meer mensenrechten, wapens, klimaatverandering, bonussen en natuur.

13 aandachtspunten

Het dierenwelzijnsbeleid wordt getoetst aan de hand van 13 elementen variërend van het respecteren van de vijf vrijheden, aandacht voor de 3V strategie bij het gebruik van proefdieren, betrokkenheid bij bontproductie en integratie van dierenwelzijn in inkoopbeleid. Alle thema’s en de daarbij behorende criteria zijn terug te vinden in een uitgebreid rapport.

Verzekeraars scoren nog laag

Van de tien onderzochte verzekeraars scoren er zes op slechts één van de dertien punten. De maximale behaalde score is zes punten, slechts behaald door één verzekeraar. In een reactie stelt de Dierenbescherming dat de Eerlijke Verzekeringswijzer nog nieuw is en dat de behaalde scores ruimte geven voor verbetering. Verzekeraar Delta Loyd verklaart zich niet te herkennen in de uitslag.


(Bron foto: Eerlijke Verzekeringswijzer)