Nieuws

Video over koegedrag en weidegang

Onderzoekers leggen in een video uit waarom onderzoek naar koegedrag in relatie tot weidegang zo belangrijk is. Dit levert wellicht aanknopingspunten voor fokkerij of management van de boer om nog beter en makkelijker weidegang te kunnen toepassen.

Amazing Grazing

In het project Amazing Grazing vindt een zoektocht plaats naar innovatieve oplossingen voor knelpunten in weidegang op bedrijven van de toekomst. Deze knelpunten hebben onder andere te maken met het willen beheersen van de productie, vaak in combinatie met schaalvergroting. Het managen van beweiden is lastig, zeker in combinatie met slechte verkaveling, met automatische melksystemen of op vertrappingsgevoelige grond. Op initiatief van de Duurzame Zuivelketen begeleiden onderzoekers van Wageningen UR en Courage de zoektocht. De creativiteit wordt gezocht met kennis van innovatieve ondernemers, adviseurs en onderzoekers internationaal, maar ook van inspirators buiten de sector.

De waarheid van de koe

Hoe ingespeeld kan worden op de behoefte van de koe is een van de thema's van Amazing Grazing. De koe wil graag haar kalf verzorgen, een meerkeuzemenu, lang gras, bij zonsopgang en zonsondergang eten en is een kuddedier. De problemen bij beweiden rond te lage grasopname, beweidingsverliezen, vertrapping, selectief weiden en niet weiden bij regen kunnen mogelijk verminderd worden als er meer ingespeeld wordt op het natuurlijk gedrag van de koe en de interactie met de grasmat. Met dit inzicht kun je beweidingssystemen optimaliseren op basis van natuurlijk gedrag van de koe. Andersom kun je je afvragen of we wel de juiste koe gefokt hebben bij de huidige beweidingssystemen.

Bekijk de video 'De waarheid van de koe' waarin onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research uitleggen waarom onderzoek naar koegedrag in relatie tot weidegang zo belangrijk is.


(Bron foto: Amazing Grazing)