Nieuws

Vissen in groep zijn intelligenter

Vissen in grote groepen reageren beter op hun omgeving dan vissen die alleen zijn of zich in kleine groepjes bevinden.

Verschillende groepsgroottes

Onderzoekers van Princeton University in de Verenigde Staten bekeken hoe de karperachtige vissoort Notemigonus crysoleucas, die voorkomt in Noordoost-Amerika, zich oriënteert in een continu veranderende omgeving. Ze plaatsten de vissen in aquaria, of alleen, of in groepen van verschillende grootte. De kleinste groep bestond uit 2, en de grootste groep uit 256 vissen. 

Oriëntatie in veranderende omgeving

De onderzoekers ontdekten dat hoe groter de groep was, hoe efficiënter een groepslid zijn leefomgeving kon navigeren. Vissen die in kleine groepen bewogen raakten gedesoriënteerd in een complex veranderende omgeving. Om een variabel milieu na te bootsen werden verschuivende lichtvelden op aquaria geprojecteerd. De onderzoekers keken vervolgens hoe snel de vissen zich - als liefhebbers van het donker - naar de schaduw begaven. Alle vissen zochten continu de donkerste delen in het aquarium op. Dit ging sneller en efficiënter naarmate de groep groter was.

Groepsintelligentie

De onderzoekers laten met hun onderzoek zien dat individiuen sterk afhankelijk zijn van de groep, en dat groepsintelligentie toeneemt met groepsgrootte. Groepsinteliigentie is een bewezen voordeel bij veel in groepen levende dieren. Een groep is intelligenter dan het intelligentste groepslid, volgens het principe dat een groep een besluit vormt door het gemiddelde te nemen van de schattingen van alle groepsleden. De onderzoekers concluderen dat, als het mechanisme in de bestudeerde vissen waar is voor alle groepsdieren, er brede implicaties zijn voor in groepen levende dieren die in aantallen afnemen. Dit zou desastreus kunnen zijn voor bedreigde sociale diersoorten.

Bron: Vissen in groep zijn intelligenter, Bionieuws, februari 2013


(Bron foto: Wikimedia, ltshears)