Nieuws

‘Vleesveehouders duurzamer dan ze denken’

Het praktijknetwerk van vleesveehouders ontwikkelde een duurzaamheidsscan voor vleesveebedrijven. Hiermee kunnen ze de buitenwereld laten zien hoe duurzaam ze bezig zijn en voor zichzelf verbeterpunten signaleren.

Met de duurzaamheidsscan kunnen vleesveebedrijven het Nederlandse rundvlees beter op de kaart zetten. De verwachting is dat de bedrijven goed scoren op duurzaamheid, maar dat moet je consumenten wel kunnen laten zien, legt initiatiefnemer Anita Heijdra uit van het praktijknetwerk 'Normen voor de vleesveehouderij' in het artikel Duurzaamheid vleesvee in beeld (Veeteeltvlees mei, 2014).

Scores op 7 thema's

Samen met HAS Kennistransfer onderzocht het netwerk hoe duurzaamheid op de vleesveebedrijven meetbaar te maken is. Daaruit kwam een bedrijfsscan waarmee je met een uitgebreide vragenlijst en een stalinspectie het bedrijf doorlicht op zeven duurzaamheidsthema’s. De scores op de verschillende onderdelen worden in een ‘spinnenweb’ weergegeven, zodat meteen de sterke en zwakke punten van een bedrijf naar voren komen. Zo kan een bedrijf goed scoren op dierenwelzijn en -gezondheid, maar slecht op energiebesparing. De thema’s zijn: kennis & innovatie, omgeving & maatschappij, voer & water, diergezondheid & dierwelzijn, arbeid & organisatie, markt & economie en natuur, milieu & energie.

Dierenwelzijn en natuurbeheer

De netwerkleden die hun bedrijf langs de meetlat legden, blijken allemaal op hun manier aan duurzaamheid te werken. Heijdra: ‘Ze zijn veel duurzamer bezig dan ze zelf in de gaten hebben’. De sector scoort volgens haar goed op dierwelzijn, efficiënt verwerken van voer en het beheren van natuurgebieden. Maar minstens zo belangrijk is de bedrijven verder te verduurzamen: ‘Je kunt voor je eigen bedrijf verder inzoomen en nagaan waar de verbeterpunten liggen.’

Keurmerk

Het praktijknetwerk heeft het ministerie van EZ voorgesteld de scan te gebruiken om een beter beeld van de sector te krijgen en dat als basis te gebruiken voor beleid. Ook grotere afnemers van Nederlands vleesvee zouden via de scan minimumeisen aan hun leveranciers kunnen stellen. Een aantal veehouders uit het netwerk is al een stap verder gegaan door zich te verenigen in het keurmerk Keten Duurzaam Rundvlees (KDR). ‘Dit product willen we gezamenlijk promoten. Zo kunnen slagers en horeca bewust voor Nederlands rundvlees met extra duurzaamheid kiezen’, aldus Heijdra.


(Bron foto: Thinkstock)