Menu
Nieuws

Vleesveesector langs de duurzaamheidsmeetlat

In vergelijking met de de gangbare varkenshouderij en vleespluimveehouderij, scoort de vleesveehouderij (opfok-/vleesstieren en zoogkoeien) beter op het vlak van dierenwelzijn en –gezondheid.

false

false

false

false

false

false