Nieuws

Voeding en dierenwelzijn in de veehouderij

De wereldvoedselorganisatie (FAO) wil in 2012 een publicatie uitbrengen waarin de laatste inzichten over de relatie diervoeding en dierenwelzijn gepresenteerd worden. Als voorbereiding hierop vond er in september een expertbijeenkomst plaats.

Goede voeding cruciaal voor dierenwelzijn

Dat voeding een cruciale factor is voor dierenwelzijn is geen nieuws. Zowel bij de vijf vrijheden zoals geformuleerd door de Farm Animal Welfare Council als de 12 criteria voor waarborgen dierenwelzijn van Welfare Quality® wordt voeding als eerste genoemd. Vanwege het belang van goede voeding voor het welzijn van landbouwhuisdieren wereldwijd wil de wereldvoedselorganisatie een publicatie uitbrengen waarin de laatste inzichten en ervaringen op dit terrein bijeengebracht worden.

Bijeenkomst experts

Als voorbereiding op de publicatie vond eind september in Rome een bijeenkomst plaats waarin experts hun visie gaven over de relatie voeding en dierenwelzijn. Doel van de bijeenkomst was het bijeenbrengen van de huidige wetenschappelijke inzichten en het delen van ervaringen in onderzoek en praktijk. Daarbij was het belangrijk voerstrategieën te identificeren die zowel bijdragen aan dierenwelzijn als aan inkomen van de veehouder als aan voedselveiligheid.

Presentaties beschikbaar

Van negen tijdens de bijeenkomst gegeven presentaties is de inhoud beschikbaar via de dierenwelzijnspagina van de FAO, en via dit bericht (zie meer informatie: de presentaties). Er waren meerdere presentaties over de relatie welzijn, gezondheid en rantsoensamenstelling bij melkvee (onder meer van Bertoni,Bach, en Beever). Verder was er aandacht voor de effecten van eenzijdige rantsoen op dierenwelzijn, rol van voedimng bij beschadigend gedrag bij varkens en voeding in relatie tot welzijn van vleesvee en schapen. De Nederlander Tolkamp verzorgde een presentatie over voeding en weerstand tegen infecties en mogelijkheden om de effecten van honger bij beperkt voeren tegen te gaan. De FAO hoopt de publicatie over voeding en welzijn landbouwhuisdieren in 2012 uit te brengen.


(Bron foto: FAO)