Nieuws

Voer en klimaat beïnvloeden darmgezondheid leghennen

Darmgezondheid bij leghennen is een speerpunt in de diergezondheid. Veel factoren spelen een rol bij die darmgezondheid: regelmaat, parasieten, stress, voer en klimaat.

Darmgezondheid is een speerpunt in de diergezondheid bij leghennen. Meerdere factoren hebben invloed op die darmgezondheid, denkt pluimveehouder Tonny Zents. Hij denkt dat voer en klimaat de belangrijkste factoren zijn. Is het klimaat niet goed, dan krijgen de hennen stress waardoor pikkerij ontstaat.

Voersamenstelling

Met het oog op in 2018 in te voeren verbod op snavelbehandelingen, houden pluimveehouders vaker onbehandelde hennen. Die hennen reageren heftiger op veel zaken en zijn daarom gevoeliger voor verteringsstoornissen, schrijft Pluimveeweb in het artikel  'Voer en klimaat grootste invloed'. 'Het kleinste foutje is fataal', zegt Zents in dat artikel.

Zents mengt in overleg met de voerfabrikant zelf voer. Een niet goed samengesteld voer kan leiden tot verteringsstoornissen,is zijn overtuiging. Door raap te vervangen door het soja, erwten en prairy-gold, een maisglutenvoermeel, maakte hij het voer wel wat duurder: De meerkosten waren 2 euro per 100 kilo, maar pikkerij en Clostridium-problemen verdwenen daardoor wel. Hij kon de investering zo snel terugverdienen.

Clostridum

Een verklaring is dat een leghen raap minder goed verteert dan soja. Raap wordt voor 75% verteerd, terwijl dit voor soja 86 tot 88% is. Op de overige 25% onverteerbare ruwe eiwit uit raap kan Clostridum goed gedijen. Vervang je dat door soja, dan heb je een lagere kans op infecties, aldus het vakblad.

Regelmaat

Naast de kwaliteit van het voer zijn meer factoren van belang. Zo moet je wisselingen voorkomen. Leghennen zijn gewoontedieren die door iedere verandering stress kunnen ondervinden, aldus dierenarts Rob Vriens. Daarom zijn voertijden ook belangrijk. Leghennen zijn ook gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. Daarnaast moet je goed op het gedrag van hennen letten. Hennen moeten vrij zijn van parasieten en wormen. Hennen die veel last hebben van bloedluizen en of wormen kunnen gestrest raken wat tot pikkerij kan leiden.

(Bron foto: Pixabay)