Nieuws

Vogelgriep in Biddinghuizen; landelijke ophokplicht van kracht

Vanmorgen is op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant. In het hele land geldt vanaf nu een ophokplicht voor commercieel pluimvee.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. In het gebied van 3 km rondom het bedrijf liggen 4 andere pluimveebedrijven die worden onderzocht op vogelgriep. In een zone van tien kilometer rond het bedrijf geldt verbod opvervoer van pluimvee en pluimveemest.

Landelijke maatregelen

Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Dreiging

Een deskundigengroep had eind oktober op basis van de epidemiologische situatie voor wat betreft vogelgriep nog vastgesteld dat een mogelijke dreiging zich lastig laat voorspellen. De beschikbare gegevens gaven geen aanwijzing op een toegenomen virusdruk in Noordwest-Europa. Als grote groepen watervogels die ’s winters in Nederland bij elkaar komen in contact komen met in standvogels aanwezige vogelgriepvirussen bestaat in deze periode altijd een risico voor amplificatie van dat virus. De grootte van dit risico is niet kwantificeerbaar. Extra aandacht voor monitoring van dode en zieke vogels is daarom van belang.

Heldere communicatie

Eerder dit jaar constateerde de Welzijnscommissie Vogelgriep dat een gerichte communicatie bijdraagt aan het noodzakelijke draagvlak voor de bestrijding van een vogelgriepcrisis. Ze adviseerde om bij alle ruimingen de noodzaak hiervan helder te blijven communiceren en de gevolgde transparante afweging en openbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het “One Health” afwegingskader van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dit voorkomt dat tijdens de crisisbestrijding onnodige (maatschappelijke) discussie ontstaat over de noodzaak van met name preventieve ruimingen in relatie tot dierenwelzijn.

Het vervoersverbod is met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken.

(Bron foto: RDA)