Nieuws

Vogelgriepvirus aangetroffen

Bij wilde gestorven watervogels langs de Gouwzee is op 9 november het besmettelijke vogelgriepvirus aangetoond. Staatssecretaris van Dam stelde daarom een ophokplicht voor pluimvee in. En op 14 november heeft hij de maatregelen aangescherpt.

Het zeer besmettelijk H5N8-virus dat aviaire influenza (AI) of vogelgriep veroorzaakt werd op 9 november aangetoond door Wageningen Bioveterinary Research in dode kuifeenden en futen die gevonden waren aan de oever van de Gouwzee. Omdat wilde vogels het virus via de lucht of uitwerpselen over kunnen dragen op pluimvee, heeft de staatssecretaris een ophok- en afschermplicht ingesteld.

Nadat pluimveebedrijven in Hongarije, Duitsland en Oostenrijk besmet zijn geraakt met dit virus, heeft hij op 14 november aanvullende maatregelen ingesteld. Er is een aangescherpte bezoekregeling voor pluimveebedrijven. Buitenstaanders mogen bedrijven niet bezoeken, ook is er een verbod op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels en een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Hoogpathogeen

Vogelgriep kan door verschillende virusvarianten worden veroorzaakt. De H5N8-variant, die nu aangetroffen is, is hoogpathogeen. Het virus is zeer besmettelijk en kan zorgen voor hoge sterfte bij hoenderachtigen. Ook andere commercieel gehouden vogels kunnen besmet raken zoals eenden, ganzen en kwartels, net als veel watervogels. De vogels kunnen de ziekte ook overdragen op mensen. Besmetting uit zich in griepachtige verschijnselen, zo meldt de NVWA in het dossier over vogelgriep.

Watervogels

Dat de besmetting gevonden werd, is niet onverwacht. Al eerder dit jaar waarschuwde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) dat het virus ontdekt was bij in het wild levende vogels aan het Ubsu-Nur meer in de Russische Federatie, zo meldde Wageningen UR in oktober in een nieuwsbericht 'Alertheid rond vogelgriepvirus'. Het virus word toen gevonden bij verschillende soorten watervogels zoals kokmeeuwen, blauwe reigers, aalscholvers, grote futen, sterns en eenden.

Uitbraken

Vakblad Management&Techniek waarschuwde begin 2016 in het artikel 'Vogelgriepvirus, een blijvend gevaar' voor mogelijke besmetting met het virus. In 2015 werden in Frankrijk maar liefst 63 besmettingen gevonden van het virus, schrijft het vakblad. In dit geval ging het meestal om het type H5N1, ook hoogpathogeen.

Al eerder hebben we te maken gehad met vogelgriepbesmettingen. In 2003 werden in Nederland op 255 plekken besmettingen met het virus vastgesteld. Toen ging het om de laagpathogene H7N7-variant. In dat jaar werden ruim 30 miljoen vogels geruimd. En in 2014 werd een uitbraak van het H5N8-variant gevonden.

(Bron foto: Shutterstock)