Nieuws

Voorgenomen afschot damherten roept weerstand op

Het college van B en W van Amsterdam heeft het voornemen damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen te laten afschieten. De Partij voor De Dieren is tegen.

Damherten in Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen leeft een groot aantal damherten. Volgens velen zorgt de alsmaar groeiende populatie voor overlast in het verkeer, maar ook voor schade aan gewassen en in tuinen. De provincie Noord Holland kreeg in april al toestemming van de rechter om dieren buiten het gebied van de waterleidingduinen af te laten schieten. Met de aanleg van een hekwerk in 2012 is geprobeerd de herten binnen het gebied te houden. Dit zogenaamde damhertwerende hek lijkt bijgedragen te hebben aan vermindering van de overlast. Afgelopen winter zijn in het duingebied veel herten gestorven. Dit zou door een te groot aantal dieren komen, waardoor de voedselvoorziening in het gedrang is gekomen.

Beperkt afschot

Het college van B en W van Amsterdam wil een afschotvergunning aanvragen bij de provincies Noord en Zuid- Holland om een aantal dieren af te schieten. Dit doet men vanwege de overlast in de omgeving, de schade aan de natuur, en uit oogpunt van dierenwelzijn. Waternet, de organisatie die drinkwater wint in het gebied, onderzoekt de mogelijkheden om damherten te vangen en te exporteren.

Partij voor de Dieren is tegen

De Amsterdamse afdeling van de Partij voor De Dieren heeft laten weten tegen de afschot te zijn. De partij stelt dat de schade door andere maatregelen al aanzienlijk is afgenomen. Ook het voedselgebrek zou niet structureel zijn. Wanneer er goede protocollen zijn wil de partij wel instemmen met het doden van ernstig verzwakte dieren. De partij stelt ook dat de jacht de natuurlijke balans tussen de populatie en de omgeving verstoort.


(Bron foto: Wikimedia, K. VLiet)