Menu
Nieuws

Voorkomen onnodig lijden goede basis voor omgaan met wilde dieren

Zorgplicht voor dieren wordt bepaald door de mate waarin de mens de zelfredzaamheid van een dier inperkt. Deze RDA zienswijze biedt uitkomst in het nemen van besluiten die het welzijn van in het wild levende dieren aangaan.

false

false

false

false