Nieuws

Voorspellende waarde van veerkracht bij melkvee

Een dier dat goed in staat is om te gaan met verstoringen heeft veerkracht. Je kunt de veerkracht van een koe aflezen aan bijvoorbeeld de hartslag of lichaamstemperatuur. Door die te meten kun je voorspellingen doen over de kans dat een koe ziek wordt.

Door schaalvergroting is het voor melkveehouders lastiger om goed zicht te houden op de gezondheid en het welzijn van hun koeien. Het is daarom belangrijk dat ze beschikken over hulpmiddelen om de gezondheidsstatus van een groot aantal koeien te volgen. Dat kan met sensortechnologie. Met sensoren kun je biologische kenmerken als hartslag, lichaamstemperatuur of gedragsveranderingen meten. Zo kun je zieke dieren van gezonde dieren onderscheiden.

Veerkracht

Je kunt die gegevens ook gebruiken om de veerkracht van de koe te meten. Zo kun je voorspellingen doen of een koe ziek wordt. Dat is de gedachte van het project 'Veerkracht van melkvee'. Onlangs verscheen de eindrapportage 'Verandering van dynamiek, voorspellende kracht' van dit project. Uit de rapportage blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de metingen tijdens de droogstandsperiode van een koe en het aantal ziektedagen na het afkalven.

Droogstand

De onderzoekers hebben zich gericht op de periode van droogstand of de transitieperiode - de periode van overgang van de ene naar de andere lactatie - omdat dat een kritische periode is. Het is belangrijk dat koeien die periode goed doorkomen. Daarom moet je risicokoeien vroegtijdig herkennen en zo nodig ingrijpen. De veerkrachttheorie biedt aanknopingspunten om risicokoeien te onderscheiden, was het idee. En uit het rapport blijkt dat dit klopt.

Er is een duidelijk verband tussen metingen aan de koe gedurende de droogstand en het aantal ziektedagen na het afkalven. Bij gezonde koeien, die tijdens de droogstand ogenschijnlijk niets mankeren, kunnen onderzoekers aan de hand van specifieke criteria voorspellen dat ze het moeilijk gaan krijgen tijdens de lactatie. Dat is belangrijke informatie voor een melkveehouder. Hij kan bijvoorbeeld het voermanagement aanpassen.

KoeKompas

Deze informatie kun je goed combineren met KoeKompas, schrijven de onderzoekers. KoeKompas is een managementinstrument dat je kunt gebruiken om te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Het brengt het bedrijf in beeld en helpt de bedrijfsvoering te verbeteren.

(Bron foto: Shutterstock)