Menu
Nieuws

Voorstel toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen in voorbereiding

Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen staat al jaren ter discussie. Onder toezicht van de provincie Flevoland is het beleid van Staatsbosbeheer om in het natuurgebied zo min mogelijk in te grijpen: er wordt alleen ingegrepen als dieren onnodig lijden zoals bij voedselschaarste. Daarbij worden dieren tijdig afgeschoten.

false

(1)

Publicaties

(6)

Links

(8)