Nieuws

Voorstel verbod op wilde dieren in circus in najaar

Bestuurders van 24 gemeenten verzoeken staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om haast te maken met het door het kabinet aangekondigde verbod op wilde dieren in het circus. Dijksma komt nog dit najaar met een voorstel.

Brandbrief gemeenten

In het Regeerakkoord 2012-2016 is aangegeven dat er een verbod komt op het gebruik van wilde dieren in circussen. In een brandbrief vragen bestuurders uit 24 gemeenten aan de staatssecretaris om haast te maken met dit verbod. De brief is een initiatief van de Rotterdamse wethouder van Dierenwelzijn, Joost Eerdmans, van Leefbaar Rotterdam. Gemeenten hebben nu geen juridische mogelijkheden om circussen tegen te houden die met wilde dieren werken en wachten daarom op een landelijk wetsvoorstel. De ondertekenaars van de brandbrief komen onder meer uit de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Almelo, Gouda, Haarlem en Schiedam.

In de brief wordt gesteld dat de dieren in circussen ernstig worden aangetast in hun welzijn: "Ze hebben te weinig leefruimte, zitten een groot gedeelte van de dag in hun transportkooien of staan aan de ketting. Er wordt niet tegemoet gekomen aan hun sociale behoeften en er is nauwelijks afleiding. Soms kunnen de dieren in een klein buitenverblijf, maar ook dat is voor dieren die in het wild vele kilometers per dag lopen veel te weinig." "Entertainment met wilde dieren geeft toeschouwers, en vooral kinderen, een slecht voorbeeld over de omgang met en de waarde van dieren."

Onderzoek 2009

Als een wild dier uit het circus gemakkelijk terug te plaatsen is naar een meer natuurlijke omgeving, dan zou dat moeten gebeuren. Dit blijkt uit twee onderzoeken die eerder (2009) zijn uitgevoerd in opdracht van de overheid: 'De intrinsieke waarde van dieren in performance-praktijken' en 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland'. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een bepaalde mate van aantasting van het welzijn van de dieren, waarbij de situatie van de olifant de meeste aandacht vraagt. De problemen doen zich vooral voor op het gebied van de verzorging van de dieren en de kennis bij de verzorgers over gezondheid en preventie. Voor de olifant hangt de aantasting van het welzijn samen met het gebrek aan afleiding, te beperkte bewegingsvrijheid en een suboptimaal rantsoen. Het optreden van de dieren tijdens de voorstellingen blijkt het welzijn van de dieren niet noemenswaardig aan te tasten.

Volgens deskundigen is het aantal wilde dieren in Nederlandse circussen de laatste jaren sterk gedaald. Zo waren er in 2010 nog 21 olifanten, 30 tijgers, 27 leeuwen en 10 apen. Vorig jaar ging het nog maar om 11 olifanten, 10 tijgers, een leeuw en geen enkele aap. Zo bezien zou een verbod op het houden van circusdieren vooral een hoge symboolwaarde hebben.

Voorstel in najaar

Dijksma komt in het najaar met een voorstel voor een verbod op wilde dieren in het circus. Ze heeft nog even tijd nodig om bijvoorbeeld zorgvuldig te bepalen welke dieren niet meer mogen. Een en ander moet wetenschappelijk omderbouwd zijn en het voorstel moet juridisch ook goed in elkaar steken.  "Sommige dingen moet je dieren niet laten doen. Met name voor wilde dieren is het belangrijk dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.", aldus Dijksma.


(Bron foto: Billy Smart)