Menu
Nieuws

Voortgang Actieplan Stalbranden

Veehouders moeten rekening houden met de brandveiligheid van hun veestal. Sinds 2014 bestaan er wettelijke brandveiligheidseisen. Eind 2011 is het Actieplan Stalbranden 2012-2016 opgesteld met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen.

false