Nieuws

'Vooruit met de geit' toont kansen sector

Een toekomstbestendige geitenhouderij met oog voor dier, mens, markt en milieu – dat is het doel van het project Vooruit met de geit. De brochure beschrijft uitdagingen, oplossingen en inspirerende voorbeelden.

De geitenhouderij in Nederland heeft te maken met veranderende wensen van de maatschappij. Door de uitbraken van Q-koorts is de volksgezondheid een belangrijk aandachtspunt voor de geitensector. Maar ook dierenwelzijn, milieuaspecten en nieuwe producten bieden uitdagingen en kansen voor betrokken ondernemers. De brochure Vooruit met de geit – resultaat van het gelijknamige onderzoeksproject - geeft daarvan een overzicht.
Zes innovatieve geitenhouders komen aan het woord over de ontwikkelingen op hun bedrijf, in de brochure en in bijbehorende video. Op 12 september stond het project centraal op de Nationale Melkgeitenhouderijdag 2013, georganiseerd door LTO.

Geitenvlees en 50+-melk

In het project ontwerpen onderzoekers van Wageningen UR, geitenhouders, adviseurs en maatschappelijke organisaties samen een ‘zorgvuldige’ veehouderij. Dit houdt in dat aan de behoeften van geit, geitenhouder en maatschappij wordt voldaan. Economisch succes betekent niet per se grootschaligheid, maar ‘eigenschaligheid’, aldus de brochure: de schaal die past bij de ondernemer, zijn omgeving, de afzetmarkt en het product. Geitenhouders zoeken bijvoorbeeld naar nieuwe afzetmarkten voor hun lammeren en nieuwe producten zoals ‘50+-melk’, geitenvlees of geitenleer.

Veiligheid en dierenwelzijn

Veiligheid voor de volksgezondheid is een belangrijk issue voor de geitensector. Naast het beperken van de risico’s (Q-koorts) is communicatie met de burger/ consument minstens zo belangrijk. Laten zien wat je doet als geitenhouder, door bijvoorbeeld stallen open te laten, kan het vertrouwen vergroten. Daarnaast geven geitenhouders in de brochure voorbeelden van zichtbare maatregelen om het dierenwelzijn te vergroten, zoals een klimstal of een groene uitloop voor de geiten.


(Bron foto: brochure 'Vooruit met de geit')